11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05449 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Gedde, Knud, højskoleforstander"†0Yderdatering: 1939 - 1951Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt02 Dagbøger m.m. 1 1939-1951 Knud Geddes dagbøger 1939-43, .................... 0 lommebøger 1940-51,kontorkalender 1943 08 Samfundsforhold/historie 1 Materiale vedrørende Dansk Ungdomssamvirke, De ... 0 ældresRåd, xeroxkopier af materiale vedrørende 29. august 1943 samt vedrørende Knud Geddes ophold i Horserødlejren<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05400 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Flensted, Magdalene, frøken"†0Yderdatering: 1872 - 1917Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtHenvisninger: Adgang med tilladelse fra professor Troels Fink. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1872-1917 Breve til Magdalene Flensted fra: ................ 1 pk. Andersen, Karen, p.t. Newcastle,1894 Bonnevie, Charlotte, udat. Borup, Julius, præst, 1901 la Cour, Christine, født Marstrand, Askov, 1882, 1895,udat. Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1896 Jakobsen, Betty, Thorshavn, 1886(2) Hoff, Elisabeth (Betty),pastorinde, uden år Jenssen-Tusch, Sofie, København, 1889 ? - Jørgensen, Marie, Berlin, 1895(2), udat. Koch, Carl,præst, Kærby, udat. Koch, Elisabeth, 1894, 1908 Lund, Anna, født Marstrand, Smidstrup, 1882, Pedersen, Elisabeth,født Borup, 1899, 1900, 1901, udat. Pedersen, Viggo, kunstmaler, Mindet, 1897 Ribbing, Seved, professor, Lund, 1889Sams, Petra, født Marstrand, 1879, udat. Skovgaard, Joakim, kunstmaler, 1892 Trier, Bella, født Nathanson,København, udat. Trier, Dagny, udat. Trier, Ingeborg, 1884, 1886, 1888 (brudstykke), 1895 Trier, Ernst,højskoleforstander, 1872, 1873(2), 1874(3), 1875(3), 1876(4), 1877(4), 1878(7), 1879(5), 1880(7), 1881(4), 1882(8),1883(8), 1888, 1891, udat.(7) Trier, Julie, født Marstrand, 1874, 1875(3), 1876(6), 1877(8), 1878(9), 1879(4), 1880(6),1881(5), udat. Vinther, Hilda, 1877 Zacho, Ketty, født Marstrand, 1898 Tillæg 1989: Breve til Magdalene Flensted fraforskellige medlemmer af familien Trier, Joakim Skovgaard o.a., 1882-1917<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!