Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.7. Chuẩn bị dung dịch thuốc Decolgen forte cho phương pháp HPLC Cân chính xác 10 viên thuốc Decolgen forte (mỗi viên có chứa 500 mg PRC; 2 mg CPM trong>vàtrong> 10 mg PNH ). Sau đó tính khối trong>lượngtrong> trung bình của viên m = 0,62755g trong>vàtrong> nghiền thành bột mịn. Cân chính xác 125,5 mg bột thuốc tương đương với 100 mg PRC; 0,4 mg CPM trong>vàtrong> 2 mg PNH cho trong>vàtrong>o bình định mức 100 mL. Đem hòa tan trong>vàtrong> sau đó định mức bằng dung dịch đệm rồi đi rung siêu âm trong 15 phút ta được dung dịch chứa PRC 1000 µg/mL; CPM 4 µg/mL trong>vàtrong> PNH 20 µg/mL. Lọc dung dịch qua màng lọc 0,45 µm. Pha loãng 2 lần dung dịch bằng dung dịch đệm thu được dung dịch chứa PRC 500 µg/mL; CPM 2 µg/mL trong>vàtrong> PNH 10 µg/mL sau đó lọc dung dịch qua màng lọc 0,45 µm 2.8. Chuẩn bị các dung dịch chuẩn cho phương pháp UV-Vis Cân chính xác lần lượt là 100 mg PRC, 100mg CPM trong>vàtrong> 100mg PNH trong>vàtrong> cho trong>vàtrong>o ba bình định mức 100 mL khác nhau. Đem hòa tan trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch HCl 0,1M, sau đó đem rung siêu âm trong 10 phút. Thu được các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 100 µg/mL. Pha loãng các dung dịch trên thành các có nồng độ là 1µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL, 5µg/mL, 10 µg/mL,12 mL,15 mL ,16 mL,18 mL, 20 µg/mL, 30 µg/mL, 40µg/mL, 50 µg/mL bằng dung dịch HCl 0,1M. Bằng cách lấy lần lượt 0,1 mL; 0,2 mL; 0,3 mL; 0,4 mL; 0,5 mL; 1 mL; 1,5 mL; 1,6 mL; 1,8 mL; 2 mL; 3 mL; 4 mL; 5 mL của các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 100 µg/mL trong>vàtrong>o bình định mức 10 mL trong>vàtrong> định mức thì thu được các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ như trên để tiến hành khảo sát. Lấy các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 10 µg/mL để pha loãng thành các dung dịch có nồng độ là 0,1µg/mL, 0,2 µg/mL, 0,3 µg/mL, 0,4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN µg/mL, 0,5µg/mL, 0,6 mL. Bằng cách lấy lần lượt 0,1 mL; 0,2 mL; 0,3 mL; 0,4 mL; 0,5 mL của các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 10 µg/mL trong>vàtrong>o bình định mức 10 mL trong>vàtrong> định mức. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Cân chính xác lần lượt là 100 mg PRC, 100mg CPM trong>vàtrong> 100mg PNH trong>vàtrong> cho trong>vàtrong>o ba bình định mức 100 mL khác nhau. Đem hòa tan trong>vàtrong> định mức lần lượt bằng các dung dịch HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 trong>vàtrong> lần lượt có HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 lần lượt có pH=1, pH=2, pH=3 sau đó đem rung siêu âm trong 10 phút. Thu được các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 100 µg/mL trong các môi trườ ng axit HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 trong>vàtrong> có pH khác nhau lần lượt là pH=1, pH=2, pH=3. Tiếp tục pha loãng các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 100 µg/mL thành 3 dãy dung dich ̣ gồm 9 mâũ dung dich ̣ PRC có nồng độ 10 µg/mL, 9 mẫu dung dịch CPM có nồng độ 10 µg/mL trong>vàtrong> 9 mâũ dung dich ̣ PNH có nồng đô ̣ 10 µg/mL, trong các môi trườ ng axit HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 có lần lượt là pH=1, pH=2, pH=3 để tiến hành khảo sát. 2.9. Chuẩn bị dung dịch thuốc Decolgen forte cho phương pháp UV-Vis Xử lý mẫu thuốc: Cân 10 viên thuốc trong>vàtrong> tính khối trong>lượngtrong> trung bình mỗi viên (m = 0,62755g). Đem nghiền nhỏ thành bột mịn rồi lấy chính xác một trong>lượngtrong> bột tương đương 1/10 viên (chứa 50 mg PRC, 0,2 mg CPM trong>vàtrong> 1,0 mg PNH) cho trong>vàtrong>o bình định mức 100 mL. Đem hòa tan trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch HCl 0,1M sau đó rung siêu âm khoảng 15 phút. Đem lọc trong>vàtrong> bỏ khoảng 40 mL dung dịch đầu, lấy 10 mL dung dịch lọc đem định mức thành 100 mL thu được dung dịch gốc chứa hàm trong>lượngtrong> tương đương (PRC là 50g/mL, CPM là 0,2g/mL trong>vàtrong> PNH 1,0g/mL) gọi đó là dung dịch gốc. Sau đó tiếp tục lấy các thể tích của dung dịch gốc lần lượt là 1mL, 2mL, 3mL, 4mL, 5mL trong>vàtrong>o bình định mức 10 mL trong>vàtrong> định mức tới vạch bằng dung dịch HCl 0,1M, thu được các dung dịch có tỉ lệ nồng độ PRC: PNH: CPM từ 5: 0,1: 0,02 đến 25: 0,5: 0,1 như bảng 3.25 để tiến hành khảo sát. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)