Views
9 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> trong bảng 3.17 thì: VPRC(1), VPRC(2), VPRC(3) là thể tích dung dịch PRC tương ứng với các nồng độ là 1 µg/mL, 3 µg/mL, 5 µg/mL. VCPM là thể tích dung dịch CPM có nồng độ 20 µg/mL. Thực hiêṇ phép đo đô ̣ hấp thu ̣ quang của các hỗn hợp trong khoảng bước sóng 200 300 nm; cứ 0,5 nm lấy 1 giá trị. Từ số liệu đo quang tiến hành tính hàm trong>lượngtrong> PRC, CPM theo chương trình lọc Kalman [13]. Kết quả xác đinh ̣ hàm lươṇg PRC và CPM được trình bày ở bảng 3.18. Bả ng 3.18. Kết quả tính nồng đô, ̣ sai số củ a PRC và CPM trong hỗn hợp Mẫu C PRC/ C CPM C PRC C CPM C PRC C CPM RE% C PRC RE% C CPM 1 1/1 10,0 10,0 9,98 10,01 -0,2 0,1 2 1/10 1,0 10,0 1,01 10,01 1,0 0,1 3 1/20 0,5 10,0 0,499 9,99 -0,2 -0,1 4 1/40 0,3 12,0 0,31 11,99 3,3 -0,1 5 1/50 0,4 20,0 0,38 20,03 -5,0 0,15 6 1/60 0,2 12,0 0,18 11,98 -10,0 -0,17 7 1/80 0,2 16,0 0,23 15,96 15,0 -0,25 8 1/100 0,2 20,0 0,162 19,8 -19,0 -1,0 Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.18 cho thấy khi hàm trong>lượngtrong> PRC lớn hơn CPM 60 lần thì phương pháp lo ̣c Kalman [13] mắc sai số lớ n (hơn 10%) đối vớ i câú tử có nôǹg đô ̣ nhỏ trong khi cấu tử có nồng độ lớn mắc sai DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN số nhỏ (nhỏ hơn 1%). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 3.2.6.2. Xá c đinh ̣ hà m lươṇg PRC và PNH trong hỗn hợp tự pha Tiến hành pha các dung dịch hỗn hợp PRC và PNH trong HCl 0,1M theo tỷ lê ̣C PRC /C PNH từ 1/1 đến 1/100, các thể tích V PRC trong>vàtrong> V PNH được lấy như bảng 3.19 sau đó định mức bằng dung dịch HCl 0,1M trong bình định mức 25 mL. Bả ng 3.19. Pha chế cá c dung dich ̣ hỗn hợp PRC và PNH Mẫu C PRC / C PNH C PRC C PNH V PRC(1) V PRC(2) V PNH 1 1/1 10,0 10,0 - - 10,0 2 1/10 1,0 10,0 - - 10,0 3 1/20 1,0 20,0 - 20,0 20,0 4 1/40 0,5 20,0 - 1,0 20,0 5 1/50 0,4 20.0 2,5 - 20,0 6 1/60 0,2 12,0 2,5 - 12,0 7 1/80 0,2 16,0 2,5 - 16,0 8 1/100 0,2 20.0 2,5 - 20,0 trong bảng 3.19 thì: VPRC(1), VPRC(2) là thể tích dung dịch PRC tương ứng với các nồng độ 1 µg/mL, 5µg/mL. VPNH là thể tích dung dịch PNH nồng độ 20 µg/mL. Thực hiêṇ phép đo độ hấp thu ̣ quang của các hỗn hợp trong khoảng bước sóng 200 – 300 nm; cứ 0,5 nm lấy 1 giá trị. Từ số liệu đo quang tiến hành tính hàm trong>lượngtrong> PRC và PNH theo chương trình lọc Kalman [13]. Kết quả được trình bày ở bảng 3.20. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)