Views
4 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Để xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong chè bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa, nguyên liệu mẫu cần dùng là rất nhỏ vì phƣơng pháp trong>cótrong> độ nhạy cao. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn xử lý mẫu chè theo phƣơng pháp xử lý ƣớt bằng axit đặc oxi hoá mạnh [11]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHƢƠNG 2 THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. THIẾT BỊ, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ 2.1.1. Thiết bị - Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Shimadzu AA – 6300 của Nhật Bản. - Máy quang phổ phát xạ nguyên tử Agilent ICP- OES 5100 của Mỹ - Máy cất nƣớc hai lần Aquatron A4000D của Mỹ . - Cân phân tích CPA2245 của Đức ( 0,1 mg). - Tủ lạnh, bếp điện. 2.1.2. Dụng cụ - Bình trong>địnhtrong> mức các loại: 10, 25, 50, 100, 250 ml. - Pipet man. - Pipet bầu 1, 2, 5, 10 ml - Cốc thuỷ tinh, ống đong, phễu các loại. 2.1.3. Hoá chất - Các dung dịch chuẩn của cađimi, trong>chìtrong> đƣợc pha từ dung dịch chuẩn trong>cótrong> nồng độ 1000mg/l của hãng Merk (Germani) sản xuất. - Dung dịch HCl, HNO 3 , HClO 4 , Mg(NO 3 ) 2 (Merk). 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Nghiên cứu phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử là một phƣơng pháp hiện đại, trong>cótrong> độ chính xác cao. Ngoài ra phƣơng pháp này còn trong>cótrong> độ nhạy độ chọn lọc cao, phù hợp với xác trong>địnhtrong> vi lƣợng các nguyên tố. Khi sử dụng phƣơng pháp này trong nhiều trƣờng hợp không phải làm giàu nguyên tố trƣớc khi phân tích nên tốn ít mẫu thời gian. Phƣơng pháp này còn cho phép xác trong>địnhtrong> đồng thời nhiều nguyên tố, phù hợp cho việc xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN lƣợng các kim loại trong các trƣờng hợp khác nhau. Chính vì thế mà chúng tôi đã sƣ dụng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) để xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng cađimi trong>chìtrong> trong mẫu chè [6, 12]. 24 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial