Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Konfigurera modemet n100 N Konfigurera modemet Innan du börjar använda det interna modemet (alla modem är inte interna), och varje gång du använder modemet när du är ute och reser, bör du kontrollera att landet för den aktiva plats som är inställd i fönstret Telefoner och modem motsvarar det land som du ringer ifrån. Så här ändrar du landsinställningar för modemet 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Telefoner och modem. Fönstret Platsinformation visas. 4 Ange den begärda informationen och klicka sedan på OK. Dialogrutan Telefoner och modem visas. 5 Välj plats på fliken Uppringningsregler. 6 Klicka på knappen Redigera för att ändra den nuvarande konfigurationen. Fönstret Redigera plats visas. eller Klicka på knappen Ny för att konfigurera modemet. Fönstret Ny plats visas. 7 Kontrollera att lands-/regioninställningarna överensstämmer med den plats som du ringer ifrån. ✍ Det kan hända att pulssignaler inte går att använda i vissa länder eller områden. 8 Om du har ändrat platsinställningarna klickar du på Verkställ och därefter på OK. Dialogrutan Telefoner och modem visas.

Anpassa din VAIO-dator > Konfigurera modemet n101 N 9 Kontrollera att modemet finns med i listan på fliken Modem. Om modemet inte är med i listan klickar du på Lägg till och följer anvisningarna på skärmen. 10 Klicka på Verkställ/OK. Därmed är modemet konfigurerat. ! Kontrollera att telefonkabeln är urkopplad ur VAIO-datorn innan du verkställer de nya landsinställningarna.