Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera skivor n116 N Hantera skivor ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Håll alltid skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren: ❑ ❑ ❑ ❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan. Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt. Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan. Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.

Försiktighetsåtgärder > Använda batteriet n117 N Använda batteriet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen. Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer. Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid. Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera. När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över. Håll batteriet borta från alla värmekällor. Håll batteriet torrt. Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det. Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta. Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period. Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är helt normalt och betyder inte att det är fel på batteriet. Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen. Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen. Om batteriet laddas ur snabbt efter att det är fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet.