Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n114 N ❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna. ❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda kameran n115 N Sköta den inbyggda kameran ❑ ❑ ❑ ❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på de tagna bilderna. Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda MOTION EYE-kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner. Den inbyggda MOTION EYE-kameran inaktiveras medan videofilmer eller stillbilder importeras från en i.LINK-kompatibel enhet som ansluts via i.LINK-porten. Rengör linsskyddet på den inbyggda MOTION EYE-kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om skyddet är mycket smutsigt, torkar du av det med en mjuk, torr trasa. Gnugga inte skyddet eftersom det är mycket känsligt.