Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 34 N Så här sätter du i en skiva 1 Slå på datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket matas ut. 3 Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats. 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt. ! Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 35 N Skivmedier som stöds Du kan läsa information från och/eller bränna CD, DVD och Blu-ray Disc med datorn, beroende på vilken modell du har. I diagrammet nedan kan du se vilken typ av optisk skivenhet som stöder vilka skivmedier. UI: spelbar och inspelningsbar U: spelbar men inte inspelningsbar –: varken spelbar eller inspelningsbar DVD±RW/ ±R DL/RAM CD- ROM Video- CD Musik- CD CD Extra CD-R/ RW DVD- ROM DVD- Video DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Double Layer) DVD-R DL (Dual Layer) DVD- BD- *1 *2 RAM ROM U U U U UI U U UI UI UI UI UI – – BD-R/RE*3 Blu-ray Disc U U U U UI U U UI UI UI UI UI U UI *4 Kombinerad Blu-ray Disc U U U U UI *5 U U UI UI UI UI UI U U *1 Datorns DVD±RW/RAM-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett. *2 Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte. DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte. *3 Datorns Blu-ray Disc stöder inte BD-RE-media i version 1.0-format eller Blu-ray Disc-media med kassett. *4 *5 Stöder skrivning till BD-R, version 1.1/1.2/1.3-skivor (skivor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE, version 2.1-skivor (sidor med enkla lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB). Det finns inget stöd för att skriva data till Ultra Speed CD-RW.