Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n 84 N Ansluta en digital videokamera Så här ansluter du en digital videokamera Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran. ✍ Hur det går till att ansluta i.LINK-enheten beror på vad det är för enhet du har. Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Det går inte att komma åt bilder som lagrats på ett Memory Stick via en i.LINK-anslutning.

Anpassa din VAIO-dator > n 85 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Ställa in lösenordet (sidan 86) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 91) ❑ Använda energisparlägen (sidan 92) ❑ Använda VAIO Power Management (sidan 97) ❑ Byta visningsspråk (sidan 99) ❑ Konfigurera modemet (sidan 100)