Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda pekplattan n 30 N Använda pekplattan Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen. Åtgärd Peka Beskrivning För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt. Klicka Tryck en gång på vänster knapp (3). Dubbelklicka Högerklicka Dra Rulla Tryck två gånger på vänster knapp. Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny när du högerklickar. Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan. För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled (rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta). ✍ Du kan inaktivera/aktivera pekplattan när en mus är ansluten till datorn. Om du vill ändra inställningarna för pekplattan använder du VAIO Control Center. ! Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.

Använda din VAIO-dator > Använda specialfunktionsknappar n 31 N Använda specialfunktionsknappar Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn. Specialfunktionsknappar S1-knapp Knapparna VOL-/VOL+ Funktioner Utför den standarduppgift som tilldelats knappen. Du kan ändra standarduppgiften med VAIO Control Center. Sänker (–) och ökar (+) volymen. Spela upp/pausa-knapp Stoppknapp Tidigare spår-knapp Nästa spår-knapp AV MODE-knapp Startar eller pausar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc * eller av en musik- eller videofil på den inbyggda lagringsenheten. Stoppar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc * eller av en musik- eller videofil på den inbyggda lagringsenheten. Spelar upp föregående kapitel/fil under videouppspelning eller föregående låt/fil under ljuduppspelning. Spelar upp nästa kapitel/fil under videouppspelning eller nästa låt/fil under ljuduppspelning. Startar VAIO Launcher där du kan välja önskad programvara. Du kan ändra standardalternativen för programvaran i VAIO Launcher. Om du vill göra det trycker du och håller ned AV MODE-knappen så att fönstret för inställningar visas. * Endast på modeller med Blu-ray Disc. Använd WinDVD BD-programmet för uppspelning.