Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 86 N Ställa in lösenordet Använd en av BIOS-funktionerna för att ställa in lösenordet. När ett lösenord väl är inställt, uppmanas du att ange det när VAIO-logon visas så att datorn kan starta. Lösenordet skyddar datorn mot obehörig åtkomst. Lägga till lösenord Lösenordet skyddar datorn mot obehörig åtkomst. Det finns två typer av lösenord för start: datorlösenord och användarlösenord. Datorlösenordet används av användare med administratörsbehörighet för att ändra alla inställningar på BIOS-skärmen samt för att starta datorn. Användarlösenordet används av standardanvändare för att ändra vissa BIOS-inställningar och för att starta datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet. ! När ett lösenord väl är inställt kan du inte starta datorn utan att ange lösenordet. Se därför till att du inte glömmer bort det. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt det. Om du glömmer bort lösenordet och behöver hjälp med att återställa det kan du få hjälp med detta mot en avgift. Datorn måste då skickas till ett servicekontor för återställning av lösenordet.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 87 N Så här ställer du in lösenordet (datorlösenord) 1 Slå på datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter. 4 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). 5 Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter. 6 Ändra inställningen från Disabled till Enabled. 7 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.