Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n112 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rengör chassit med en mjuk trasa, antingen torr eller lätt fuktad med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn. Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för: ❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ Direkt solljus ❑ Stora mängder damm ❑ Fukt eller regn ❑ Mekaniska vibrationer eller stötar ❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ Hög luftfuktighet Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Placera datorn på en hård och stabil yta. Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal användning, och efter en längre tid kan den orsaka obehag eller brännmärken.

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på porösa ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar, eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från enheten. Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna, annars kan problem uppstå. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken. Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar VAIO-Link. Dra ut nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn. Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.