Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego n110 N Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nie wystawiaj ekranu ciekłokrystalicznego na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie. Korzystaj z komputera ostrożnie, jeżeli jest on ustawiony blisko okna. Nie zarysuj powierzchni ekranu ciekłokrystalicznego i nie naciskaj go. Może to spowodować awarię. Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii. Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie. Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie oznacza awarii. Nie przecieraj wyświetlacza LCD szorstkim materiałem. Może to spowodować jego uszkodzenie. Do czyszczenia powierzchni wyświetlacza ciekłokrystalicznego używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu ciekłokrystalicznego w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli są dostępne opcje zmiany jego ustawień. Może to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zmiany tych ustawień. Nie należy naciskać zamkniętej pokrywy ekranu LCD, gdyż może to spowodować powstanie zarysowań lub zabrudzeń na jego powierzchni.

Środki ostrożności > Korzystanie ze źródła zasilania n111 N Korzystanie ze źródła zasilania ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka. Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania. Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel. Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne. Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego. Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony. Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.