Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci Memory Stick n 42 N ! Przy wkładaniu karty pamięci Memory Stick do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci Memory Stick do gniazda. Przed użyciem karty pamięci Memory Stick Micro (M2) należy umieścić ją w adapterze M2 standardowego rozmiaru lub rozmiaru Duo. Jeśli karta pamięci zostanie umieszczona bezpośrednio w gnieździe Memory Stick, bez użycia adaptera, jej wyjęcie z gniazda może być niemożliwe. Karta pamięci Memory Stick Micro umieszczona w adapterze M2 Duo może nie działać poprawnie, jeśli dodatkowo zostanie umieszczona w adapterze Memory Stick Duo. Jak wyjąć kartę pamięci Memory Stick z komputera ! Nie wyjmuj karty pamięci Memory Stick z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Przesyłanie dużej ilości danych może zająć sporo czasu, dlatego też przed wyjęciem karty pamięci Memory Stick sprawdź, czy wskaźnik zgasł. 1 Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika się nie świeci. 2 Wciśnij lekko i puść kartę pamięci Memory Stick. Karta pamięci Memory Stick zostanie wysunięta. 3 Wyjmij kartę pamięci Memory Stick z gniazda. ! Wyjmuj kartę pamięci Memory Stick ostrożnie, w przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci Memory Stick n 43 N Formatowanie karty pamięci Memory Stick Jak sformatować kartę pamięci Memory Stick Karta pamięci Memory Stick jest wstępnie sformatowana i gotowa do użycia. Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę pamięci, wykonaj opisane poniżej czynności. ! Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci Memory Stick i umożliwia ich formatowanie. Formatowanie karty pamięci Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się, że nie zawiera ona wartościowych danych. Nie wyjmuj karty pamięci Memory Stick z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię. 1 Delikatnie wciśnij kartę pamięci Memory Stick do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Komputer, aby otworzyć okno Komputer. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci Memory Stick i wybierz opcję Formatuj. 4 Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia. ! Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić. Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plików, ponieważ może to spowodować awarię. ✍ Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania. 5 Kliknij przycisk Start. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Czas formatowania karty pamięci Memory Stick zależy od jej rodzaju.