Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Korzystanie z akumulatora n 24 N Korzystanie z tapety zwiększającej trwałość akumulatora Trwałość akumulatora można zwiększyć poprzez ustawienie w tle pulpitu określonej tapety. Aby ustawić tapetę zwiększającą trwałość akumulatora 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij kolejno pozycje Display i Long Battery Life Wallpaper Setting. 3 Kliknij przycisk Set Long Battery Life Wallpaper. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Podstawy obsługi > Korzystanie z akumulatora n 25 N Wyjmowanie akumulatora ! Jeśli akumulator zostanie wyjęty podczas działania komputera, który nie jest podłączony do zasilacza sieciowego, lub też jeśli zostanie wyjęty w trybie uśpienia komputera, może dojść do utraty danych. Jak wyjąć akumulator 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD. 2 Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) do wewnątrz. 3 Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE (2), wsuń czubek palca pod klapkę (3) akumulatora i obróć ją w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.