Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Wskaźniki świetlne n 16 N Wskaźniki świetlne Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne: Wskaźnik Zasilanie 1 Ładowanie Wbudowana kamera MOTION EYE Dostęp do nośnika Napęd optyczny Napęd dyskowy Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funkcje Świeci się na zielono, kiedy komputer jest włączony; miga powoli na pomarańczowo, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia; nie świeci się, kiedy komputer jest wyłączony lub znajduje się w trybie hibernacji. Świeci się, jeśli akumulator jest ładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 21). Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera MOTION EYE. Świeci się, kiedy dane są odczytywane z karty pamięci lub zapisywane na nią. (Jeśli wskaźnik świeci się, nie należy przełączać komputera w tryb uśpienia ani go wyłączać.) Jeśli wskaźnik nie świeci się, karta pamięci nie jest używana. Świeci się, kiedy napęd odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli wskaźnik nie świeci się, nośnik optyczny nie jest używany. Świeci, gdy wbudowane urządzenie pamięci masowej lub napęd optyczny odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli wskaźnik świeci się, nie należy przełączać komputera w tryb uśpienia ani go wyłączać. Wciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę numeryczną. Jeśli wskaźnik nie świeci się, klawiatura numeryczna jest wyłączona. Wciśnij przycisk Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Aby pisać małymi literami, należy wcisnąć przycisk Shift (przy świecącym się wskaźniku). Wciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik Caps lock nie świeci się, następuje powrót do normalnego trybu pisania. Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie świeci się, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa inaczej w poszczególnych programach i nie działa w niektórych z nich. Świeci, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja bezprzewodowa.

Podstawy obsługi > Podłączanie do źródła zasilania n 17 N Podłączanie do źródła zasilania Do zasilania komputera można użyć zasilacza sieciowego lub akumulatora. Korzystanie z zasilacza sieciowego ✍ Korzystaj tylko z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem. Aby użyć zasilacza sieciowego 1 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3). 2 Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2). 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze. ! Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego. ✍ Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne. Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go w tryb hibernacji. Patrz Używanie trybu hibernacji (strona 95).