Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Drukowanie n156 N Drukowanie Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze. Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze. Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z drukarką. Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie. Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Drukarka w sekcji Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości. 4 Kliknij zakładkę Porty. 5 Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola. 6 Kliknij przycisk OK. Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu i zdalny panel sterowania.

Rozwiązywanie problemów > Mikrofon n157 N Mikrofon Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa? Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu w komputerze. Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu? Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika. Aby uniknąć tego problemu: ❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku. ❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.