Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 58 N Komunikacja z użyciem punktu dostępu (infrastruktura) Sieć oparta na infrastrukturze pozwala włączyć urządzenia bezprzewodowe do istniejącej sieci lokalnej za pośrednictwem punktu dostępowego (niebędącego częścią zestawu). Punkt dostępowy stanowi bramę między lokalnymi sieciami bezprzewodową i przewodową, a także działa jako główny element sterujący bezprzewodowej sieci lokalnej. Punkt dostępowy koordynuje wymianę informacji z wieloma urządzeniami bezprzewodowymi znajdującymi się w określonym zasięgu. Punkt dostępowy wybiera, jaki kanał będzie użyty w sieci opartej na infrastrukturze. ! Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 59 N Jak połączyć się z siecią bezprzewodową 1 Upewnij się, że punkt dostępowy został skonfigurowany. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. 2 Włącz przełącznik WIRELESS. 3 Kliknij przycisk w oknie VAIO Smart Network umieszczony obok wybranej opcji sieci bezprzewodowej lub nad tą opcją. Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS. ! Dostępna tylko w wybranych modelach komunikacja za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (standard IEEE 802.11a), korzystającej wyłącznie z pasma 5 GHz, jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć komunikację w paśmie 5 GHz, należy w oknie ustawień VAIO Smart Network wybrać na karcie WLAN opcję korzystania z pasma 5 GHz lub z pasm 2,4 i 5 GHz. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub na pasku zadań i wybierz opcję Połącz z siecią. 5 Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz. ✍ W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z 8–63 znaków alfanumerycznych lub z 64 znaków heksadecymalnych.