Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obsługa komputera n112 N Obsługa komputera ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obudowę komputera czyść miękką szmatką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy. Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty. Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na: ❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych; ❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego; ❑ nadmierne zakurzenie; ❑ wilgoć lub deszcz; ❑ wibracje lub uderzenia; ❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania; ❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C; ❑ wysoką wilgotność. Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może spowodować awarię komputera. Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni. Zalecamy, aby nie używać komputera, kładąc go bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń.

Środki ostrożności > Obsługa komputera n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łóżkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych. Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer z dala od odbiornika. Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy. Nie używaj uszkodzonych kabli. Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z VAIO-Link. Przed czyszczeniem komputera odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.