Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Korzystanie z akumulatora n 22 N ✍ Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do sieci. Akumulator jest ładowany podczas korzystania z komputera. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy albo podłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora, albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator. Komputer jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo wyładowanego akumulatora nie ma wpływu na czas przydatności akumulatora do użycia. Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub urządzeń peryferyjnych komputer może nie przejść w tryb hibernacji nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb uśpienia lub hibernacji. Jeśli akumulator całkowicie wyczerpie się po przejściu komputera w tryb uśpienia, niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać. Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i zainstalowany jest akumulator, komputer korzysta z zasilania sieciowego.

Podstawy obsługi > Korzystanie z akumulatora n 23 N Używanie funkcji ładowania akumulatora Obecną metodę ładowania akumulatora można dostosować, korzystając z Battery Charge Functions. Aby przedłużyć trwałość akumulatora, włącz funkcję obsługi akumulatora. Jak włączyć funkcję obsługi akumulatora 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz opcję Power Management, a następnie opcję Battery Charge Functions. 3 Kliknij opcję Advanced. 4 Kliknij pole wyboru Enable Battery Care Function, aby je zaznaczyć. 5 Wybierz maksymalny poziom naładowania akumulatora. 6 Kliknij przycisk OK. Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora Wykonaj czynności od 1 do 3 w sekcji Jak włączyć funkcję obsługi akumulatora i sprawdź wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski, wymień akumulator na nowy, wyprodukowany przez firmę Sony.