Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n104 N ❑ ❑ ❑ ❑ Pro ochranu před statickými výboji použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie. Pokud do patic pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka. Neumísťujte paměťové moduly na místa, kde by byly vystaveny: ❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. S paměťovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř počítače, aby nedošlo ke zranění.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n105 N Vyjmutí a instalace paměťového modulu Výměna nebo přidání paměťového modulu 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení. 2 Odpojte počítač a vyjměte akumulátor. 3 Nechejte počítač přibližně jednu hodinu vychladnout. 4 Odšroubujte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru paměťového modulu. 5 Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.