Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Začínáme > Kontrolky

Začínáme > Kontrolky n 16 N Kontrolky Počítač je vybaven těmito kontrolkami: Kontrolka Napájení 1 Funkce Svítí zeleně, když je počítač zapnut, pomalu oranžově bliká, když je počítač v úsporném režimu a nesvítí, když je počítač v režimu spánku nebo vypnut. Nabíjení Svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21). Integrovaná kamera MOTION EYE Přístup k médiím Optická jednotka Disková jednotka Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Svítí při práci s integrovanou kamerou MOTION EYE. Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu nebo je z ní čte. (Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka nesvítí, počítač paměťovou kartu nepoužívá. Svítí, když systém z jednotky čte data nebo je na ni zapisuje. Když kontrolka nesvítí, počítač optický disk nepoužívá. Svítí, když integrované paměťové zařízení nebo optická jednotka čte nebo zapisuje data. Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte. Stisknutím klávesy Num Lk aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím této klávesy numerickou klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní. Po stisknutí klávesy Caps Lock budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu Shift, budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps lock kontrolku zhasnete. Když kontrolka Caps lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní. Stisknutím kláves Fn+Scr Lk měníte způsob rolování displeje. Když kontrolka Scroll lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním posouvání. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte, a klávesa nepracuje ve všech programech. Svítí, když je zapnuta jedna nebo více možností bezdrátové sítě.

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 17 N Připojení zdroje napájení Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor. Používání adaptéru střídavého napětí (AC) ✍ Používejte pouze adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem. Používání adaptéru střídavého napětí 1 Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3). 2 Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2). 3 Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC IN (4) v počítači. ! Tvar konektoru DC In pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí. ✍ Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud počítač po delší dobu nebudete používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 95).