Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Klávesnice n160 N Klávesnice Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice? Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat. Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení. 3 Změňte požadované nastavení. Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky? Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock. Pokud kontrolka Num lock svítí, klávesou Num Lk ji zhasněte a poté zadávejte znaky.

Řešení potíží > Diskety n161 N Diskety Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware? Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce. 2 Počkejte, než zhasne kontrolka na disketové jednotce. 3 Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače. 4 Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB). 5 Restartujte počítač: klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Restartovat. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky. Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu. Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.