Views
2 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 24 N Používání tapety prodlužující výdrž akumulátoru Výdrž akumulátoru můžete prodloužit pouhým nastavením určité tapety na pozadí. Nastavení tapety prodlužující výdrž akumulátoru 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Display a na možnost Long Battery Life Wallpaper Setting. 3 Klepněte na možnost Set Long Battery Life Wallpaper. V žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.

Začínáme > Používání akumulátoru n 25 N Vyjmutí akumulátoru ! Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače, který se nachází v úsporném režimu, může dojít ke ztrátě dat. Vyjmutí akumulátoru 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu. 3 Posuňte západku RELEASE (2) akumulátoru ke středu a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru, zvedněte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače.