Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením n120 N Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně. Funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby. Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy. Nepřenášejte zapnutý počítač. Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk. Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty. Nevyjímejte pevný disk z počítače. Aby nedošlo k poškození disku SSD, dodržujte následující zásady ❑ ❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk SSD. Nevyjímejte disk SSD z počítače.

Řešení potíží > n121 N Řešení potíží Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link. Funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. ❑ Počítač (str. 123) ❑ Zabezpečení systému (str. 131) ❑ Akumulátor (str. 132) ❑ Integrovaná kamera (str. 134) ❑ Internet (str. 136) ❑ Sítě (str. 138) ❑ Technologie Bluetooth (str. 143) ❑ Optické disky (str. 147) ❑ Displej (str. 151) ❑ Tisk (str. 156) ❑ Mikrofon (str. 157) ❑ Reproduktory (str. 158) ❑ Dotyková podložka (str. 159) ❑ Klávesnice (str. 160) ❑ Diskety (str. 161)