Views
7 months ago

Geografia klasa 8

Dział 1. Azja •

Dział 1. Azja • Bliski Wschód Główne przyczyny konfliktów: • podłoże religijne: konflikt między szyitami a sunnitami, konflikt między muzułmanami a żydami i chrześcijanami (np. Jemen, Syria, Izrael, Palestyna); • walka o utworzenie państwa (np. Palestyńczycy, Kurdowie); • rozgrywki polityczne o wpływy w regionie (np. Iran, Arabia Saudyjska, Syria, Izrael); • dążenie do przejęcia kontroli nad złożami ropy naftowej i gazu ziemnego (np. Syria, Irak, Arabia Saudyjska, Iran). Na powyższe czynniki mają wpływ rozbieżne interesy światowych mocarstw (głównie Stanów Zjednoczonych i Rosji). Gospodarka państw Bliskiego Wschodu: • znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, których sprzedaż dostarcza wysokich dochodów (np. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Iran); • wprowadzanie projektów mających stymulować wzrost innych sektorów gospodarki, takich jak usługi finansowe i przemysł wysokich technologii (np. Zjednoczone Emiraty Arabskie). 46

8. Podsumowanie działu Zadania Uwaga! Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie. Zadanie 1. Niektóre z poniższych zdań zawierają błędy. Wskaż je i zapisz poprawną wersję. I. Azja Południowo-Wschodnia jest typowym regionem położonym w strefie zwrotnikowej, w którym przez cały rok dominują wyże atmosferyczne. II. Zimą kontynent szybciej traci ciepło niż oceany. III. Monsun letni przynosi opady atmosferyczne. IV. Wszystkie odmiany ryżu wymagają intensywnego nawadniania. V. Określenie „kultura ryżu” odnosi się do właściwego zachowania podczas spożywania posiłków w Azji. Zadanie 2. Podaj i wyjaśnij jedną pozytywną i jedną negatywną konsekwencję wynikającą z cech klimatu monsunowego dla życia i działalności gospodarczej człowieka. Zadanie 3. Każdej przyczynie przyporządkuj wynikający z niej skutek. Przyczyna Płyta pacyficzna pogrąża się w płaszczu Ziemi i podsuwa się pod płytę eurazjatycką Wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji i zachodnich wybrzeży Ameryk występuje wiele aktywnych wulkanów i trzęsień ziemi Gorąca i płynna materia skalna przemieszcza się w płaszczu Ziemi Podwodnym trzęsieniom ziemi towarzyszy nieraz szybkie przemieszczanie się fragmentów skorupy Skutek Obszar wokół Pacyfiku nazywany jest pacyficznym pierścieniem ognia Płyty tektoniczne znajdujące się na powierzchni ziemi zmieniają swoje położenie Powstaje fala tsunami, która może całkowicie spustoszyć nadmorskie miejscowości Wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji ciągną się rowy oceaniczne Zadanie 4 . Przepisz do zeszytu zdania i zastąp znak X wyrazami wybranymi spośród podanych. • Kawasaki • sushi • tajfun • Honsiu • Shinkansen • Tokio • Hokkaido I. Stolicą Japonii jest X, jedno z największych miast na świecie. II. Największą wyspą japońską jest X . III. Sieć superszybkich pociągów w Japonii o nazwie X została wybudowana mimo trudności wynikających z przeważającej w kraju górskiej rzeźby terenu. IV. Japończycy należą do jednych z najdłużej żyjących ludzi na świecie. Zdrowie zawdzięczają m.in. potrawom bogatym w owoce morza i warzywa, takim jak X . V. Niszczycielskie wiatry biorące swój początek nad ciepłymi wodami oceanów są nazywane w Azji Wschodniej X . 47