Views
8 months ago

Geografia klasa 8

22 Przed lekcją:

22 Przed lekcją: Wielkie miasta półkuli zachodniej ●●Na podstawie filmów i zdjęć wymień trzy charakterystyczne cechy Nowego Jorku. ●●Wskaż na mapie w atlasie regiony Ameryki, w których jest najwięcej dużych miast. Urbanizacja Ameryki Jeszcze przed przybyciem Europejczyków rozwinęły się w Ameryce wielkie ośrodki: Meksyk i Cuzco − centra władzy, oświaty i religii. W czasie podbojów kolonizatorzy palili zabudowania prekolumbijskich cywilizacji, a w ich miejscu wznosili własne. Nowe miasta powstawały początkowo na wybrzeżu, w portach morskich. W miarę jak poznawano wnętrze kontynentu, osadnictwo posuwało się dalej, jednak wybrzeże pozostało do dziś najgęściej zaludnionym obszarem. Ogólnie kraje Ameryki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem urbanizacji. Ludność z terenów wiejskich osiedla się tam głównie w kilku największych miastach, a rozległe obszary kraju pozostają niezamieszkane. Megalopolis Stany Zjednoczone są państwem o wysokim stopniu urbanizacji; prawie 82% ludności mieszka w miastach. Najniższy wskaźnik urbanizacji występuje w regionach o charakterze rolniczym – ok. 50%. Na atlantyckim wybrzeżu Stanów Zdjęcie satelitarne świateł nocą w 2017 r. na obszarze Ameryki pokazuje położenie wielkich miast Wskaźnik urbanizacji wybranych krajów Ameryki Kraj Wskaźnik urbanizacji (w %) Urugwaj 95 Argentyna 92 Chile 90 Wenezuela 89 Brazylia 86 Bahamy 83 Stany Zjednoczone 82 Kanada 82 Źródło: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB. TOTL.IN.ZS?name_desc=false 114

22. Wielkie miasta półkuli zachodniej Richmond Waszyngton Baltimore Filadelfia Nowy Jork Boston • Norfolk Fragment megalopolis BosWash nocą. Zlokalizuj przedstawiony obszar w atlasie Zjednoczonych, w dogodnych warunkach terenowych (nizina) i klimatycznych (ciepło i wilgotno), powstał wielki obszar zurbanizowany, nazywany megalopolis. Centra wielkich miast pełnią funkcje administracyjne i usługowo-handlowe. Ludność przenosi się na przedmieścia, co sprawia, że miasto rozwija się przestrzennie. Strefy podmiejskie sąsiadujących ze sobą miast i zespołów miejskich łączą się i tworzą właśnie megalopolis. BosWash to megalopolis północno-wschodniego wybrzeża, obszar ciągnący się na długości ok. 800 km od Bostonu, przez Nowy Jork, Filadelfię, Baltimore, do Waszyngtonu i zamieszkany przez blisko 50 mln ludzi. Podobne regiony tworzą się m.in. w Kalifornii (San Francisco–Los Angeles–San Diego), w okolicy Wielkich Jezior (Chicago–Detroit–Pittsburgh) i na Florydzie (Miami–Jacksonville). W regionach Megalopolis to zespół szybko rozwijających się wielomilionowych miast połączonych dużą liczbą mniejszych ośrodków w jeden wielki organizm miejski. atrakcyjnych pod względem klimatycznym (na Florydzie, w Arizonie, w Kalifornii) istnieją miasta zamieszkane głównie przez rencistów i emerytów. Miasta Ameryki Łacińskiej Większość wielkich miast regionu powstała w wyniku działań hiszpańskich i portugalskich kolonistów. Cechą charakterystyczną takich ośrodków jest prostokątny, położony centralnie rynek, przy którym stoją kościół i budynki administracyjne. Ulice najczęściej są poprowadzone w układzie szachownicowym, a zabudowa się rozluźnia w miarę oddalania się od rynku. W XX w. trwał dynamiczny rozwój osadnictwa miejskiego na świecie. W Ameryce Łacińskiej rzesze migrantów ze wsi osiedlały się w miastach, co powodowało terytorialny rozkwit tych ośrodków. Powstały wielomilionowe miasta – molochy. W Ameryce Południowej szczególnie rozrastają się miasta portowe na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Buenos Aires czy Montevideo. Wnętrza krajów są zazwyczaj słabo zaludnione, istnieje jednak kilka 115