PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Figur 5.1 Oversigtskort over Herlev Kommune. Numrene angiver placeringen af de

virksomheder, der indgår i undersøgelsen.

5.5.2 Vandmængde- og afstandsforhold mellem potentielle primær- og sekundæranlæg

For at kunne skabe overblik over økonomisk realistiske koblinger mellem primær- og sekundæranlæg

er det nødvendigt at forholde sig til, hvor store vandmængder der potentielt

kan udveksles mellem to virksomheder set i forhold til, hvor stor en afstand der er mellem

virksomhederne. Til dette formål er der i Tabel 5.11 opstillet en såkaldt afstands- og vandmængdematrice,

der på samlet form dels angiver afstande mellem samtlige potentielle primæranlæg

og samtlige potentielle sekundæranlæg, og dels angiver den mulige vandmængde,

der maksimalt kan udveksles mellem to anlæg (svarende til den mindste værdi af gråvandsressourcen

og gråvandsbehovet for de to anlæg). De mest interessante vandudvekslingsscenarier

er da fundet ved at beregne forholdet mellem den mulige vandudvekslingsressource

mellem to virksomheder og afstanden mellem dem. Dette forhold - udtrykt som

m 3 gråvand/(år ⋅ m) - kan dermed godt være relativt stort, selvom afstanden er stor, når blot

vandmængden, der udveksles, også er stor. I Tabel 5.11 er de mest interessante scenarier

mellem primæranlæg og sekundæranlæg markeret med fed.

45

More magazines by this user
Similar magazines