PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

58

6.2 Økonomi, scenarie 1: Centralapoteket – Northor

De økonomiske udgifter til etablering og drift af et gråvandsudvekslingssystem mellem

Centralapoteket og Northor omfatter:

• Indvendig VVS, murer og el-entreprise på Centralapoteket inkl. udligningsbeholder

• Indvendig VVS, murer og el-entreprise på Northor

• Udvendig ledningsføring mellem Centralapoteket og Northor

• Strømforbrug til drift af pumper på Centralapoteket

• Justering af vandkvalitet med kemikalier

• Vedligeholdelse, kontrol og rengøring

6.2.1 Anlægsudgifter, scenarie 1

Den indvendige VVS-entreprise er fremkommet ved besigtigelse og gennemgang på stedet

med firmaet BBB VVS & Entreprenør firma A/S. Overslagspriserne, som både inkluderer

materialer og arbejdsløn, omfatter alt indvendigt rørarbejde, levering og montering af diverse

pumper, vandmåler, elmåler samt levering og montering af udligningstank. Derudover er

alt murerarbejde og elarbejde inkluderet. I Tabel 6.1 og Tabel 6.2 er opstillet uspecificerede

overslagspriser over det fornødne indvendige arbejde på begge virksomheder.

Tabel 6.1 Oversigt over indvendig VVS-, murer-, og el-entreprise på Centralapoteket.

Indvendigt arbejde, Centralapoteket Prisoverslag

kr.

10 m 3 udligningstank i jernplade inkl. mandedæksel, diverse afgangsstudse (opsvejses på

stedet)

45.000

Grundfos pumper: CR 4 – 20 og CR 4 – 50 inkl. pressostat og trykudligningsbeholder

25.000

Diverse rørarbejde (galv. rør inkl. kondensisolering), inkl. fremføring af 1 ½” rør gennem

yderfundament af bygning

36.000

Diverse haner, ventiler, bæringer, mv. 10.000

Etablering af pumpebrønd for opsamling af destillationsvand

(etableres med overløb til eksisterende kloak))

20.000

Huller, bærejern, bøsninger, diamantboring 15.000

Demontage af fundament, hvor udligningsbeholder etableres 15.000

Elmontage 10.000

Vandmåler 2.500

Diverse reparationer, bortkørsel af affald 5.000

I alt 183.500

Såfremt udligningstanken ønskes udført i rustfrit stål, vil merprisen være kr. 40.000. Der

etableres en pumpebrønd i destillationsrummet, hvori der monteres en CR4 – 20 pumpe,

som pumper vandet til udligningskarret kontinuert. Ved udligningskarret monteres en CR4

– 50 pumpe med pressostat og trykudligning. Denne pumpekonfiguration sikrer, at der

konstant er tryk på vandledningen. Pumpen vil først starte, når trykket falder som følge af

en aftapning. Driften bliver dermed diskontinuert og kun igangsat, når der tappes vand.

Tabel 6.2 Oversigt over indvendig VVS-, murer- og el-entreprise på Northor.

Indvendigt arbejde, Northor Prisoverslag

kr.

Fremføring af 1 ¼” galv. jernrør gennem virksomhed (ca. 80 m), samt afsætning af

95.000

delaftapning ved prøvekar

Diverse haner, ventiler, bæringer mv. 5.000

Diverse huller samt efterreparationer 15.000

Diverse elmontage 5.000

I alt 120.000

I prisoverslaget er der taget højde for, at produktionen på Northor kan foregå uforstyrret.

More magazines by this user
Similar magazines