PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

2. Forslag til indgriben i eksisterende installationer ved (P) og (S)

• Detailplan, udarbejdet af rådgivningsfirma

3. Endelig rørføring mellem virksomheder

• Detailplan, udarbejdet af rådgivningsfirma

4. Indhentning af diverse myndighedsgodkendelser

• Kommunen, Arbejdstilsynet, sundhedsmyndigheder, eventuelt embedslægeinstitutionen

5. Udarbejdelse af juridisk bindende vandudvekslingsaftale mellem virksomheder

• Aftale om vandmængdeudveksling

• Registrering af vandmængder

• Sikring af vandkvalitet

6. Samlet økonomisk beregning

• Eventuelt udarbejdelse af udbudsmateriale, udarbejdet af rådgivningsfirma

69

More magazines by this user
Similar magazines