PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

48

m 3 gråt spildevand

14

12

10

8

6

4

2

0

til kølebassinet er et gennemsnitligt dagligt behov på ca. 7,5 m 3 (størst behov om sommeren,

hvor fordampningen er stor). Spædning til kølebassin og prøvetagningskar antages at

foregå 250 dage om året. Fosfateringskarret tømmes ca. hver 4. uge, hvorefter der vil være

behov for en ekstra vandtilførsel på ca. 10 m 3 . Kølebassinet på 110 m 3 tømmes en gang

årligt.

Vandforbrugskurven ved almindelig daglig drift i scenarie 1 er afbildet i Figur 5.2.

Nødvendigt

magasineringsvolumen: 4 m 3

Vandforbrugskurve, scenarie 1

0 8 16 20 24

Tidspunkt

Gråvandsproducent Gråvandsmodtager

Figur 5.2 Vandforbrugskurve, scenarie 1. Det teoretisk daglige magasineringsbehov er ca. 4 m 3

gråt spildevand.

Som det fremgår af Figur 5.2, er der ved daglig vandudveksling mellem Centralapoteket og

Northor et behov for opmagasinering af ca. 4 m 3 gråvand pr. dag. Derudover vil der ca.

hver 4. uge være behov for yderligere 10 m 3 tilledning til Northor, når fosfateringskarrene

skal fyldes op. Det samlede magasineringsbehov skønnes derfor at udgøre ca. 10 m 3 , da

fosfateringskarrene kan fyldes op i ét tempo (det antages, at spædning kan suspenderes i

denne periode). Genopfyldning af kølebassin kan eventuelt foretages over en længere periode

eller i en periode, hvor produktionen er lukket ned om sommeren eller over julen.

5.5.3.2 Gråvandsudveksling, scenarie 2: : Hjortespringbadet – Papyro-tex

I gråvandsudvekslingsscenarie 2 udledes gråt spildevand fra svømmebadet Hjortespringbadet

i form af brusevand og filterskyllevand. Selvom afløbssystemet i svømmebadet er integreret,

arbejdes der videre med muligheden for særskilt udtag af brusevand. En tekniskøkonomisk

vurdering skal i afsnit 6 belyse omkostningerne for et sådant tiltag.

Det grå spildevand sendes fra Hjortespringbadet til firmaet Papyro-tex, som er en kalandreringsvirksomhed,

der fremstiller PVC-folie. Det grå spildevand skal efter opgradering anvendes

som sprinklervand i forbindelse med vaskning af procesluft.

Vandtilførslen fra Hjortespringbadet kan foregå kontinuert (som brusevandsgenbrug) og

batch-vist (som skyllevandsgenbrug). Da brusevandsmængden stort set vil være tilstrækkelig

til at dække vandbehovet ved Papyro-tex, formodes denne vandressource at være mest

velegnet til genanvendelsesformål, da denne vandtype ikke skal opbevares mere end maksimalt

18 timer i en udligningstank. Til gengæld formodes brusevandet at være mere forurenet

med hensyn til detergenter, mikroorganismer og organisk stof, hvilket der skal tages

højde for i vandrensningsøjemed. Vandmængden fra brusebadning andrager ca. 15 m 3 /dag

fordelt i tidsrummet fra kl. 6.30 – 22.00 på hverdage. I weekenden er åbningstiden 10.00 –

More magazines by this user
Similar magazines