Views
1 week ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.1.2.4. Sắt(III) oxit:Fe 2 O 3 Sắt(III) oxit tạo ra 3 dạng thù hình, α-Fe 2 O 3 dạng thuận từ, γ-Fe 2 O 3 dạng trong>sắttrong> từ, -Fe 2 O 3 có cấu trúc kiểu corindon. Khi nung Sắt (III) hidroxit hay chính xác là dạng Fe 2 O 3 .nH 2 O, ở nhiệt độ thấp hơn 650 0 C tạo ra chất rắn ở dạng bột màu nâu đỏ, nhưng nếu nung ở nhiệt độ cao hơn tạo ra tinh thể xám đen không còn khả năng tan trong axit tương tự như Cr 2 O 3 , Al 2 O 3 ở dạng tinh thể: t o Fe 2 O 3 .nH 2 O Fe 2 O 3 +nH 2 O Fe 2 O 3 có thể điều chế bằng cách nung FeSO 4 .7H 2 O, FeO, hoặc một muối Fe(II) của axit dễ bay hơi khác. Trong công nghiệp điều chế bằng cách nung quặng pirit mà thành phần chính là FeS2: t o 4FeS 2 + 11O 2 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 Fe 2 O 3 nóng chảy ở 1565 0 C trong>vàtrong> thăng hoa ở 2000 0 C. Fe 2 O 3 tan trong axit tạo thành phức [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+ không màu, màu nâu của dung dịch muối trong>sắttrong>(III) là do màu của sản phẩm phản ứng thủy phân, tức là màu của phức hiđroxo - aquơ: [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+ + H 2 O → [Fe(OH 2 ) 5 OH] 2+ + H 3 O + (Vàng nâu) Bên cạnh tính chất chủ yếu là tính bazơ, Fe 2 O 3 còn có tính axit, tạo thành muối ferit có màu trong>vàtrong>ng hoặc màu đỏ. Khi nung hỗn hợp Na 2 CO 3 với Fe 2 O 3 : Fe 2 O 3 + Na 2 CO 3 → 2NaFeO 2 +CO 2 Khi nung với C hoặc nung trong luồng khí CO, H 2 hoặc khí than đá, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe 2 O 3 sẽ bị khử thành Fe: 2 Fe 2 O 3 + 3C → 4Fe + 3CO 2 Fe 2 O 3 + 3H 2 → 2Fe + 3H 2 O MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 7 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.1.2.5. Sắt(III) hiđroxit:Fe(OH) 3 Sắt(III) hiđroxit là chất kết tủa màu nâu đỏ tạo ra khi cho muối trong>sắttrong>(III) tác dụng với kiềm, amoniac, cacbonat: FeCl 3 + 3NH 3 + 3H 2 O → Fe(OH) 3 +3NH 4 Cl Thực ra dạng kết tủa vô định hình là dạng Fe 2 O 3 .nH 2 O, với trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> H 2 O khác nhau.Trong công thức thường viết Fe(OH) 3 thực ra đó là dạng Fe 2 O 3 .3H 2 O, trong thiên nhiên dạng hemantit nâu như Fe 2 O 3 .H 2 O hay là FeO(OH). Khả năng tan trong axit phụ thuộc trong>vàtrong>o “tuổi” của kết tủa. Kết tủa vừa điều chế tan trong axit vô cơ trong>vàtrong> hữu cơ nhưng để một thời gian thì khó tan. Khi nung nóng đến 500 – 700 0 C sẽ mất nước hoàn toàn trong>vàtrong> biến thành Fe 2 O 3 . Bên cạnh tính bazơ là chủ yếu, Fe(OH) 3 còn thể hiện tính axit yếu (axit ferơ HFeO 2 ): Fe(OH) 3 +NaOH → NaFeO 2 + 2H 2 O NaFeO 2 hay các ferit khác đều bị thủy phân trong kiềm tạo ra Fe 2 O 3 : 1.1.2.6. Muối trong>sắttrong> (III) 2NaFeO 2 + H 2 O → 2NaOH + Fe 2 O 3 Sắt(III) tạo nên muối với đa số các anion. Đa số muối Fe(III) dễ tan trong nước cho dung dịch chứa ion bát diện [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ màu tím nhạt. Khi kết tinh từ dung dịch, muối Fe(III) thường ở dạng tinh thể hiđrat. Ví dụ : FeCl 3 .6H 2 O màu nâu trong>vàtrong>ng, Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O màu tím, Fe 2 (SO 4 ) 3 .10H 2 O màu trong>vàtrong>ng, Fe(ClO 4 ).10H 2 O màu hồng,...Màu của muối khan tùy thuộc trong>vàtrong>o bản chất của anion, ví dụ FeCl 3 màu nâu đỏ, Fe 2 (SO 4 ) 3 màu trắng, Fe(SCN) 3 màu đỏ máu... Số phối trí của Fe(III) là 4,6 với sự phân bố 4 mặt. Trong dung dịch nước Fe(III) rất dễ thuỷ phân trong>vàtrong> tồn tại dưới dạng phức hiđroxo: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe 3+ + H 2 O = Fe(OH) 2+ +H + lg * =-2,17 Fe 3+ +2H 2 O = Fe(OH) 2 + 2H + lg * = 25,7 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 8 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
Nghiên cứu so sánh sự hấp phụ loại bỏ bisphenol-A bằng tro trấu và carbon hoạt tính dạng hạt
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV-VIS (THE SCIENCE OF CHEMICAL MEASUREMENTS)
PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ GIẢI MỘT SỐ HPT ĐẠI SỐ & CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ QUA PPPT TỔNG BÌNH PHƯƠNG
Xác định hàm lượng phèn trong nước [SVTH] Trần Thiên Trường - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM [2016]
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt II/2017: “Nhà máy sản xuất thuốc Tiêm - Dịch truyền đạt tiêu chuẩn GMP - WHO tại Bình Định” - Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar