Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong>vàtrong>o mỗi bình 0,1 ml dung dịch H 2 SO 4 4,5M; 0,2ml dung dịch hyđroxylamin 10%; 0,4 ml dung dịch đệm axetat, thể tích dung dịch1,10-phenantrolin chọn tốiưu, lắc đều dung dịch, để yên, sau đó tiến hành đo quang của dung dịch thu được trong khoảng thời gian từ 0 đến 50 phút.Từ kết quả thu được, sẽ tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn ổn định ứngvới khoảng thời gian thích hợp. Từ đó chọn được khoảng thời gian tối ưu. 2.3.3.4. Khảo sát ảnh hưởng của pH Chuẩn bị 9 bình định mức 10 ml, trong mỗi bình chứa 10 ml nước sinh hoạtcủa NMN nước Diễn Vọng cấp cho TP Hạ Long ngày 7-4-2016 (Mẫu M10-T4),cho tiếp trong>vàtrong>o mỗi mẫu 0,1 ml dung dịch H 2 SO 4 4,5M; 0,2ml dung dịch hyđroxylamin 10%, dung dịch đệm axetat được điều chỉnh từ 0đến 1,6 ml, thể tích dung dịch 1,10-phenantrolin chọn tối ưu, lắc đều dung dịch. Dùng máy đo pH xác định pH của dung dịch thu được. Sau đó, để yên dung dịchtrong bóng tối trong khoảng thời gian tối ưu, tiến hành đo quang dung dịch thu được. Từ kết quả, tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn định ứng với khoảng pH tối ưu. Từ đó chọn được trong>giátrong> trị pH tối ưu cho phép đo. 2.3.3.5. Khảo sátảnh hưởng của các ion lạ Theo TCVN 6177-1996: Trong phép đo xác định trong>sắttrong> bằng phương pháp hấp thụ phân tử bằng thuốc thử 1,10-phenantrolin: Đồng, coban, crom trong>vàtrong> kẽm có mặt trong dung dịch với nồng độ cao hơn nồng độ trong>sắttrong> 10 lần sẽ gây nhiễu cho kết quả. Niken với nồng độ lớn hơn 2 mg/l sẽ ảnh hưởng tới phân tích trong>sắttrong>. điều chỉnh pH tới 3.5- 5.5 các ảnh hưởng này sẽ được loại trừ.Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của các cation Cr 3+ ,Cu 2+ , Zn 2+ , Ni 2+ tới phép đo xác định trong>sắttrong> bằng thuốc thử 1,10-phenantrolin. Để khảo sát ảnh hưởng của các cation, chúng tôi chuẩn bị như sau: + 25 bình định mức 10 ml. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Dung dịch chuẩn trong>sắttrong> nồng độ 10 pm. + Pha các dung dịch chuẩn Cr 3+ ,Cu 2+ , Zn 2+ , Ni 2+ 10ppm trong>vàtrong> 100ppm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 31 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiến hành: + Cho trong>vàtrong>o mỗi bình định mức 0,2 ml dung dịch chuẩn trong>sắttrong> 10ppm. + Thêm tiếp trong>vàtrong>o bình từ 2-25 một thể tích xác định dung dịch của ion ảnh hưởng theo bảng 2.1, bình1 không cho ion lạ để so sánh. Bảng 2.1.Thể tích ion cản trở thêm trong>vàtrong>o các mẫu để nghiên cứu ảnh hưởng của ion lạ trong phép đo quang xác định trong>sắttrong> Mẫu Ion cản trở Nồng độ Thể tích (ppm) (ml) 1 0,2 0,2 3 Cr 3+ 1,0 0,1 4 2,0 0,2 2 0,5 0,5 5 3,0 0,3 6 4,0 0,4 7 0,2 0,2 9 Cu 2+ 1,0 0,1 10 2,0 0,2 8 0,5 0,5 11 3,0 0,3 12 4,0 0,4 13 0,2 0,2 15 Zn 2+ 1,0 0,1 16 2,0 0,2 14 0,5 0,5 17 3,0 0,3 18 4,0 0,4 19 0,2 0,2 21 Ni 2+ 1,0 0,1 22 2,0 0,2 20 0,5 0,5 23 3,0 0,3 24 4,0 0,4 + Định mức nước cất đến vạch Lấy từ dung dịch chuẩn (ppm) + Cho tiếp 0,2ml dung dịch hyđroxylamin 10%, thể tích dung dịch đệm axetat để được trong>giátrong> trị pH tối ưu, thể tích dung dịch 1,10-phenantrolin chọn tối ưu, lắc đều, để yên dung dịch trong bóng tối trong khoảng thời gian được lựa DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chọn tối ưu. Đem đo quang dung dịch thu được. Từ kết quả đo được, tính sai số tương đối để rút ra kết luận về sự ảnh hưởng của một số cation đối với phép xác định trong>sắttrong> bằng thuốc thử 1,10-phenantrolin. 10 100 10 100 10 100 10 100 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 32 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên