Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định lựa chọn. Đem đo quang dung dịch thu được.Từ kết quả thu được, rút ra kết luận về sự ảnh hưởng của một số cation Ca 2+ , Mg 2+ đối với phép xác định trong>mangantrong> bằng thuốc thử fomaldoxim. 2.3.4.6. Khảo sát khoảng tuyến tính trong>vàtrong> xây dựng đường chuẩn Từ dung dịch chuẩn Mangan 1000mg/l (gốc 1) pha thành các dung dịch chuẩn 100ppm; 10ppm. Hút chính xác 1ml gốc 1cho trong>vàtrong>o bình định mức 10ml, định mức tới vạch, ta được nồng độ dung dịch làm việc là 100ppm gốc 2) Hút chính xác 1ml gốc 2 cho trong>vàtrong>o bình định mức 10ml, định mức tới vạch, ta được nồng độ dung dịch làm việc là 10 ppm. Chuẩn bị 16 bình định mức 10ml (đánh số từ 1 đến 16). Pha các dung dịch chuẩn như sau theo bảng 2.5 Bảng 2.5. Bảng pha các dung dịch chuẩn trong>mangantrong> xác định khoảng tuyến tính STT Nồng độ trong>mangantrong> Thể tích cần (ppm) lấy(ml) 1 0,02 0,02 2 0,05 0,05 3 0,10 0,10 4 0,50 0,05 5 1,00 0,10 6 1,50 0,15 7 2,00 0,20 8 3,00 0,30 9 4,00 0,40 10 5,00 0,50 11 6,00 0,60 12 7,00 0,70 13 8,00 0,80 14 9,00 0,90 15 10,00 1,00 16 12,00 1,20 Định mức đến 10ml Lấy từ dung dịch chuẩn (ppm) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 10 100 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 39 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cho tiếp trong>vàtrong>o mỗi mẫu trên thêm 0,2ml dung dịch amoni trong>sắttrong> (II) sunfat, 0,4ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm thể tích dung dịch fomaldoxim tối ưu trong>vàtrong> lập tức thêm thể tích dung dịch natri hidroxit để được trong>giátrong> trị pH tối ưu. Lắc kĩ các dung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 0,6 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniacrồi để trong khoảng thời gian tối ưu đã lựa chọn, sau đó đem đo quang. Từ kết quả đo được xác định khoảng tuyến tính của trong>mangantrong> trong>vàtrong> xây dựng đường chuẩn. 2.3.4.7. Xác định giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> Chuẩn bị 6 bình định mức 10 ml, cho trong>vàtrong>o mỗi bình đó 10 ml một mẫu nước sinh hoạt lấy từ NMN Diễn Vọng ngày (Mẫu M4-T4), các điều kiện chế hóa tương tự như xây dựng đường chuẩn. Tiến hành đo quang của các dung dịch. Từ kết quả đo được xác định LOD, LOQ theo công thức trong bảng 2.3 trong>vàtrong> đưa ra đánh trong>giátrong>. 2.3.4.8. trong>Đánhtrong> trong>giátrong> độ chính xác của phương pháp Để đánh trong>giátrong> độ chụm của phương pháp, chúng tôi tiến hành lấy mẫu nước sau xử lý của NMN Diễn Vọng cấp cho TP HạLong lấy ngày 7-4- 2016(Mẫu M4-T4, M6-T4, M9-T4). Lấy ở mỗi mẫu 10 ml được định mức bằng bình định mức 10ml, các điều kiện chế hóa tương tự như xây dựng đường chuẩn. Tiến hành đo quang của các dung dịch thu được 6 lần. Từ kết quả thu được tính độ lệch chuẩn trong>vàtrong> độ lệch chuẩn theo công thức bảng 2.3trong>vàtrong> rút ra kết luận. trong>Đánhtrong> trong>giátrong> độ đúng của phương pháp thông qua hiệu suất thu hồi bằng cách thêm trong>vàtrong>o mẫu nước sinh hoạt lấy từ NMN Diễn Vọng ngày 7-4- 2016(mẫu M3-T4) trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>mangantrong> lần lượt là 0,25 ppm; 0,5ppm; 1,0 ppm.Tiến hành phân tích đồng thời mẫu đã được thêm chuẩn trong>vàtrong> mẫu chưa thêm chuẩn tương tự như khi xây dựng đường chuẩn, lặp lại 6 lần. Từ kết quả DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thu được tính độ thu hồi của phương pháp theo công thức tính bảng 2.3 trong>vàtrong> rút ra kết luận. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 40 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường