Views
5 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1. Kết luận KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua một thời gian nghiên cứu, trong luận văn này tôi đã đạt được những kết quả như sau: 1. Các điều kiện tối ưu xác định trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong>: a) Các điều kiện xác định trong>sắttrong>: + Bước sóng 507nm + pH=4,2-5,5 + Thể tích thuốc thử 1,10-phenantrolin: 0,4 ml/10 ml mẫu thử. + Thời gian phản ứng :10-25 phút. + Khoảng tuyến tính: 0,01-12,00 ppm. + Xây dựng được đường chuẩn xác định trong>sắttrong>. + Giới hạn phát hiện LOD: 0,004 ppm + Giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ: 0,013ppm. + Hiệu suất thu hồi của phép đo đạt từ 94,9 đến 100,3% b) Các điều kiện xác định trong>mangantrong> + Bước sóng 448nm + pH=9,5-10,5 +Thể tích thuốc thử fomaldoxim: 0,2 ml/10 ml mẫu thử. + Thời gian phản ứng :60-240 phút. + Khoảng tuyến tính: 0,02-8,00 ppm. + Xây dựng được đường chuẩn xác định trong>mangantrong> + Giới hạn phát hiện LOD: 0,007 ppm + Giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ: 0,022 ppm. + Hiệu suất thu hồi của phép đo đạt từ 96,13% đến 102% 2. Hàm trong>lượngtrong> ion trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong các mẫu nước sau xử lý cấp từ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN NMN Diễn Vọng trong các tháng 4, 5, 6, 7 năm 2016: Đối với trong>sắttrong>, nồng độ cao nhất xác định được là 0,24 ppm, thấp nhất là 0,016 ppm. Đối với trong>mangantrong>, MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 67 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định nồng độ trong>mangantrong> cao nhất xác định được là 0,150 ppm, thấp nhất là 0,023 ppm. Như vậy, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong> đo được trong các mẫu nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN (QCVN 01: 2009/BYT). Nước cấp từ NMN Diễn Vọng, tỉnh Quảng Ninh là an toàn cho người sử dụng về các chỉ tiêu trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong>. 3.Hàm trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước cấp của nhà máy nước Diễn Vọng, tỉnh Quảng Ninh trong>vàtrong>o thời gian từ 2012 đến tháng 7năm 2016: Hàm trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trung bình trong nước sinh hoạt của năm 2013 là thấp nhất, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trung bình của năm 2015 là cao nhất. Hàm trong>lượngtrong> trong>mangantrong> trung bình trong nước sinh hoạt của năm 2013 là cao đột biến, các năm còn lại (năm 2012, 2014, 2015) trong>vàtrong> năm 2016 (tháng 4,5,6,7) trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>mangantrong> trung bình xấp xỉ bằng nhau. Kết quả này cho thấyquy trình xử lý ion kim loại trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước của NMN Diễn Vọng tốt trong>vàtrong> duy trì ổn định trong giai đoạn này. 2. Kiến nghị Tiến hành đánh trong>giátrong> các chỉ tiêu của nước cấp này tại các cụm dân cư hoặc hộ gia đình để đánh trong>giátrong> mức độ an toàn của hệ thống đường ống dẫn nước nhằm đảm bảo chất trong>lượngtrong> nước cấp của nhà máy hoặc có biện pháp xử lí kịp thời. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 68 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV-VIS (THE SCIENCE OF CHEMICAL MEASUREMENTS)