Views
1 week ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 71 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 1. Kết quả đo trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong các mẫu nước sau xử STT Kí hiệu mẫu lý của NMN Diễn Vọng năm 2012 Nồng độ trong>sắttrong> (ppm) Nồng độ trong>mangantrong>(ppm) Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 1 DV1 0,032 0,134 0,071 0,069 0,034 0,048 0,081 0,059 2 DV2 0,029 0,138 0,045 0,045 0,051 0,048 0,074 0,045 3 DV3 0,032 0,145 0,058 0,073 0,054 0,046 0,086 0,073 4 DV4 0,033 0,142 0,069 0,046 0,043 0,043 0,076 0,046 5 DV5 0,034 0,144 0,077 0,071 0,044 0,050 0,079 0,071 6 DV6 0,028 0,154 0,065 0,065 0,046 0,039 0,081 0,065 7 DV7 0,029 0,158 0,059 0,059 0,045 0,043 0,086 0,056 8 DV8 0,033 0,143 0,068 0,074 0,034 0,037 0,072 0,072 9 DV9 0,028 0,145 0,076 0,075 0,055 0,045 0,074 0,071 10 DV10 0,033 0,147 0,072 0,073 0,054 0,051 0,081 0,062 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 1 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường