Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n116 N Избор на режими на дисплея Когато е свързан външен дисплей, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания дисплей, за да ги използвате като основен дисплей. ! Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към порт-репликатор. Разделителната способност на екрана на външния дисплей може да се смени, докато превключвате между режимите на работа. ✍ Може да не успеете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор едновременно в зависимост от типа на външния дисплей или проектор. Включете външния дисплей, преди да включите компютъра. За да изберете режим на дисплея чрез бутоните Fn+F7 Можете да изберете режим на дисплея чрез бутоните Fn+F7. Вижте Комбинации и функции с бутона Fn (стр. 39) за повече информация. За да изберете режим на дисплея от настройките за дисплей 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Множество дисплеи, изберете желаната настройка и след това щракнете върху OK.

Използване на периферни устройства > Използване на функцията за множество монитори n117 N Използване на функцията за множество монитори Функцията за множество монитори ви позволява да разпределите части от работния плот между отделни дисплеи. Например, ако сте свързали външен дисплей към компютъра, екранът на компютъра и външният дисплей могат да функционират като един работен плот. Можете да местите курсора от единия на другия дисплей. Това ви дава възможност да приплъзвате обекти, като например прозорец на отворено приложение или лента с инструменти, от единия дисплей на другия.