Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ За да защитите модула от ESD, използвайте специалния плик, доставен с модула на паметта, или го увийте в алуминиево фолио. Проникването на течности, чужди вещества или предмети в слотовете за модула на паметта или в други вътрешни компоненти на компютъра ще доведе до увреждане на компютъра, а гаранцията няма да покрие разходите за ремонт. Не поставяйте модула на паметта на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Механични вибрации или разтърсване ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Използвайте модула на паметта внимателно. За да избегнете наранявания на ръцете и пръстите си, не докосвайте ръбовете на компонентите и печатните платки във вътрешността на компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n139 N Махане и поставяне на модул на паметта Смяна или добавяне на модул на паметта 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства. 2 Изчакайте един час, докато компютърът се охлади. 3 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове. 4 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество. 5 Отстранете батерията (стр. 24).