Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дял n170 N Дял Как мога да създам отделен дял на твърдия диск? Функцията на Windows позволява да създавате дял, без да възстановявате компютърната система. 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел, Система и защита и Създаване и форматиране на дялове върху твърд диск от Административни инструменти. 2 Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. Ако сте влезли в системата на компютъра като стандартен потребител, може да се появи предупреждение за въвеждане на администраторско име и парола. 3 Щракнете с десния бутон на мишката върху устройство C и изберете Свиване на том. 4 Въведете размера на дяла, който ще създавате в Въведете размера на пространството, което трябва да бъде свито, в МБ и щракнете върху Свиване. 5 Щракнете с десния бутон на мишката върху Незаделени и изберете Нов обикновен том. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ✍ Ако използвате VAIO Care спасяване на данни (VAIO Care Rescue), можете да създадете дял в процеса на възстановяване. Вижте Използване на VAIO Care (стр. 37) за повече информация.

Отстраняване на неизправности > Батерия n171 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? Можете да проверите индикатора за зареждане за статуса на заряда на батерията. Вижте Зареждане на батерията (стр. 27) за повече информация. Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток, компютърът се захранва от електрическия контакт дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Заредете батерията, когато: ❑ Зарядът на батерията е изчерпан и индикаторът на захранването и индикаторът за зареждане мигат. ❑ Не сте използвали батерията за дълъг период от време. Кога трябва да сменя батерията? Когато батерията достигне края на експлоатационния си живот се показва съобщение да я смените. Можете да проверите капацитета за зареждане на батерията чрез функцията Батерия на VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, загряването на батерията, докато компютърът се захранва от нея, е нормално явление.