Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 94 N Конфигуриране на TPM За да използвате вградения TPM, трябва да: 1 Активирате TPM в екрана за настройване на BIOS. 2 Инсталирате Infineon TPM Professional Package. 3 Инициализирате и конфигурирате TPM. Активиране на TPM в екрана за настройване на BIOS 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете бутона < или ,, за да изберете раздела Security, бутона M или m, за да изберете Change TPM State, и след това бутона Enter. 3 Натиснете бутона M или m, за да изберете Enable, и след това бутона Enter. 4 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. 5 След като системата се рестартира, изберете Execute в прозореца за потвърждение и натиснете бутона Enter. ✍ Можете също така да деактивирате TPM и да изчистите TPM конфигурацията на екрана за настройване на BIOS. ! Преди да активирате TPM, задайте паролата при стартиране и паролата на твърдия диск, за да защитите TPM конфигурацията от неупълномощени промени. Ако TPM е активиран, появяването на логото на VAIO ще отнеме по-дълго време поради проверките за сигурност при стартирането на компютъра. Няма да имате достъп до защитени с TPM данни, ако изчистите собствеността на TPM. Преди да изчистите TPM конфигурацията, задължително направете резервни копия на защитените с TPM данни.

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 95 N Инсталиране на Infineon TPM Professional Package Прочетете Readme.txt в папката C:\Infineon\Readme. След което щракнете двукратно върху setup.exe в папката C:\Infineon, за да инсталирате пакета. За да инсталирате този пакет, трябва да имате администраторски права на компютъра. ! Трябва да зададете няколко пароли, докато инсталирате Infineon TPM Professional Package. Без тези пароли няма да можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни или резервни файлове. Задължително запишете паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място. Инициализиране и конфигуриране на TPM Вж. екранната документация за повече информация. За да отворите документацията, щракнете върху Старт, Всички програми, Infineon Security Platform Solution и Help. ! Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.