Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 48 N 3 Поставете диск в средата на тавата с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. ! Не прилагайте силен натиск върху тавата на устройството. Придържайте здраво долната част на тавата, когато поставяте/ изваждате диск в/от тавата. 4 Затворете тавата, като я натиснете внимателно навътре. ! Не изваждайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (на заспиване или на хибернация). Поставете компютъра в нормален режим, преди за извадите диска.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 49 N Поддържани дискове Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc носители в зависимост от закупения модел. Вижте референтната таблица по-долу, за да разберете кой тип оптично дисково устройство какви типове дискове поддържа. ВЗ: позволяващи възпроизвеждане и запис В: позволяващи възпроизвеждане, но без запис –: не позволяващи възпроизвеждане или запис CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/RW DVD+R DL DVD-R DL (двуслойни) (двуслойни) DVD-RAM*1 *2 BD-ROM BD-R/RE *3 *4 DVD SuperMulti устройство В ВЗ *6 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ – – Устройство за Blu-ray Disc носители с DVD SuperMulti В ВЗ *6 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В ВЗ *5 Устройство за Blu-ray Disc ROM носители DVD SuperMulti В ВЗ *6 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В В *1 DVD SuperMulti устройството на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета. *2 Запис на данни върху едностранни DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM Версия 1.0, не се поддържа. DVD-RAM Версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Проверка 5.0 диск не се поддържа. *3 Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE Disc носители във формат Версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета. *4 *5 *6 Не се поддържа BDXL Disc носител. Поддържа се запис на данни върху BD-R Part1 Версия 1.1/1.2/1.3 дискове (еднослойни дискове с капацитет 25 ГБ, двуслойни дисковес капацитет 50 ГБ) и BD-RE Part1 Версия 2.1 дискове (еднослойни дискове с капацитет 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет 50 ГБ). Запис на данни върху Ultra Speed CD-RW дискове не се поддържа.