Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 96 N Използване на Шифроване на устройства с Bitlocker с TPM Шифроване на устройства с Bitlocker представлява функция за шифроване на данни в моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Enterprise. При активиране на Шифроване на устройства с Bitlocker заедно TPM води до архивиране на всички данни на вградено устройство за съхранение. За подробна информация относно начините на използване и конфигуриране на Шифроване на устройства с Bitlocker вижте Помощ и поддръжка на Windows. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Бележки за използване на Шифроване на устройства с Bitlocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Инициализирайте TPM с Infineon TPM Professional Package преди да разрешите Шифроване на устройства с Bitlocker. Ако разрешите функцията без да инициализирате ТРМ, се генерира парола на собственика на ТРМ, така че няма да можете да конфигурирате Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package не прави резервно копие на файл (парола за възстановяване) за Шифроване на устройства с Bitlocker. Пре-конфигурира се допълнителен системен дял за BitLocker. Този системен дял използва 100 MB от общия обем на вграденото устройство за съхранение. Трябва да активирате ТРМ на екрана за настройка на BIOS, за да включите Шифроване на устройства с Bitlocker. Не шифровайте данните на устройство за съхранение (например USB памет или устройство за памет), при което се съхранява ключ за възстановяване при използване на Шифроване на устройства с Bitlocker.

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 97 N За да отключите шифрованите данни с ключ за възстановяване, съхранен на USB памет За да отключите шифрованите данни с ключ за възстановяване, съхраняване на USB памет, системата трябва да има достъп до устройството при зареждане на компютъра. Следвайте посочените по-долу стъпки, за да конфигурирате последователността на зареждане на екрана за настройка на BIOS: ! Няма да можете да използвате USB устройствата, ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). 1 Свържете USB флаш памет. 2 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 3 Натиснете бутона < или ,, за да изберете раздела Security, бутона M или m, за да изберете Change TPM State, и след това бутона Enter. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете Enable, и след това бутона Enter. 5 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Boot, и след това изберете Enabled за External Device Boot. 6 Натиснете бутона M или m, за да изберете Boot Priority, и след това бутона Enter. 7 Натиснете бутоните F5 или F6, за да смените реда на стартиране, така че Internal Hard Disk да има по-висок приоритет от External Device. ! Трябва да преместите Internal Optical Drive най-напред в списъка, за да възстановите компютърната система с помощна на Дискове за възстановяване. 8 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. 9 След като системата се рестартира, изберете Execute в прозореца за потвърждение и натиснете бутона Enter. 10 Следвайте инструкциите в Помощ и поддръжка на Windows, за да разрешите Шифроване на устройства с Bitlocker.