Views
4 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

NL U kunt geen AVCHD

NL U kunt geen AVCHD disc maken van beeldgegevens opgenomen met (MENU) [Overige wrgvn.] [ OPNAMESTAND] (bij de categorie [VASTLEGINSTELL.]) ingesteld op [HD FX]. Sla ze op op een Blu-ray Disc of externe media (p. 41, 43). Opmerkingen bij de accu/ netspanningsadapter Verwijder de accu of netspanningsadapter na het uitschakelen van de camcorder. Koppel de netspanningsadapter los van de camcorder. Houd hierbij zowel de camcorder als de stekker vast. Opmerking over de temperatuur van de camcorder/accu Wanneer de camcorder of de accu heel warm of koud wordt, kan er mogelijk niet worden opgenomen of afgespeeld doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd. In dit geval wordt een aanduiding weergegeven op het LCD-scherm. Wanneer de camcorder is aangesloten op een computer of accessoires Probeer de opnamemedia van de camcorder niet te formatteren met behulp van een computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de camcorder niet werkt zoals het hoort. Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst bij het aansluiten van de camcorder op een ander apparaat door middel van verbindingskabels. Als u de stekker met kracht in de aansluiting duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect aan de camcorder veroorzaken. Als u geen beelden kunt opnemen/ afspelen, voert u [MEDIA FORMATT.] uit Als u het opnemen/wissen van beelden langdurig herhaalt, raken de gegevens op de opnamemedia gefragmenteerd. Beelden kunnen niet worden opgeslagen of opgenomen. Sla in dat geval de beelden eerst op op externe media en voer dan [MEDIA FORMATT.] uit door (MENU) [Overige wrgvn.] [MEDIA FORMATT.] (bij de categorie [MEDIA BEHEREN]) het gewenste medium [JA] [JA] aan te raken. Opmerkingen bij los verkrijgbare accessoires Wij raden originele Sony accessoires aan. Originele Sony accessoires zijn in sommige landen/gebieden mogelijk niet beschikbaar. Over deze handleiding, illustraties en schermaanduidingen De beelden die in deze handleiding zijn weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en schermindicatoren van uw camcorder. De illustraties van camcorder en schermindicatoren zijn bovendien uitvergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken. In deze handleiding worden het intern geheugen (HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E) en de harde schijf (HDR- XR350E/XR350VE) van de camcorder en de geheugenkaart "opnamemedia" genoemd. In deze handleiding wordt de DVD disc opgenomen met hogedefinitiekwaliteit (HD) wordt AVCHD disc genoemd. Ontwerp en specificaties van uw camcorder en accessoires kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer de modelnaam van uw camcorder De modelnaam staat vermeld in deze handleiding wanneer modelspecificaties verschillen. Controleer de modelnaam onderaan op uw camcorder. De belangrijkste specificatieverschillen van deze serie zijn de volgende.

USBaansluiting HDR- CX300E Intern geheugen + geheugenkaart HDR- CX305E HDR- CX350E/ HDR- CX350VE* HDR- CX370E HDR- XR350E/ HDR- XR350VE* Opnamemedia Interne harde schijf + geheugenkaart Capaciteit van interne opnamemedia 16 GB Ingang/ Uitvoer Alleen uitgang 32 GB Ingang/ Uitvoer 64 GB 160 GB Het model met * is uitgerust met GPS. Betreffende de valsensor (HDR-XR350E/ XR350VE) Om de interne harde schijf te beschermen tegen schokken door vallen, heeft de camcorder een valsensorfunctie. Wanneer de camcorder valt of gewichtloos is, kan de blokruis die door deze functie wordt geproduceerd wanneer die door de camcorder wordt geactiveerd, mee worden opgenomen. Wanneer de valsensor herhaaldelijk een val detecteert, kan de opname/weergave worden gestopt. Opmerking bij gebruik van de camcorder op grote hoogte (HDR-XR350E/XR350VE) Schakel de camcorder niet in op een hoogte van meer dan 5.000 meter. Indien u dat toch doet, kan de interne harde schijf van uw camcorder worden beschadigd. Opmerkingen bij het gebruik Doe het volgende niet. Als u dit toch doet, kunnen opnamemedia worden beschadigd, kunnen opgenomen beelden niet worden afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere defecten optreden. de geheugenkaart uitwerpen terwijl het toegangslamp (p. 18) brandt of knippert de accu verwijderen of netspanningsadapter loskoppelen van de camcorder of de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen terwijl de (film)/ (foto)-lampjes (p. 19) of het toegangslampje (p. 18) branden of knipperen Let bij gebruik van een schouderband (los verkrijgbaar) op dat de camcorder nergens tegen stoot. Gebruik de camcorder niet in een zeer luide omgeving. NL