Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Afspelen op de camcorder

Afspelen op de camcorder Standaard worden films en foto’s afgespeeld die zijn opgenomen op de volgende media. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E : intern geheugen HDR-XR350E/XR350VE : interne harde schijf Tips Zia pagina 16 om van opnamestand te veranderen. 1 Open het LCD-scherm van uw camcorder. De camcorder wordt ingeschakeld en de lensdop geopend. Als u de camcorder wilt inschakelen wanneer het LCD-scherm al is geopend, drukt u op POWER (p.14). 2 Druk op (BEELDEN WEERGEVEN). Het VISUAL INDEX scherm verschijnt na enkele seconden. U kunt het VISUAL INDEX-scherm ook weergeven door (BEELDEN WEERGEVEN) aan te raken op het LCD-scherm. 3 Raak of () gewenste film () aan om een film af te spelen. Raak (foto) () gewenste foto () aan om een foto te bekijken. Films worden weergegeven en gesorteerd op opnamedatum. Wijzigt de weergave van de bedieningstoets. Naar het MENU-scherm Geeft het scherm weer waarin u het indextype kunt selecteren ([DATUMINDEX]/ [ KAART] (HDR-CX350VE/XR350VE)/[ FILMROL]/[ GEZICHT]). / : toont de films opgenomen op de vorige/volgende datum.* 24 NL

: toont de vorige/volgende film. Keert terug naar het opnamescherm. * wordt weergegeven wanneer wordt aangeraakt. verschijnt wanneer films van standaardbeeldkwaliteit (STD) zijn geselecteerd met [ / INSTELLEN]. U kunt bladeren op het scherm door of aan te raken en te verslepen. wordt weergegeven bij de film of foto die het recentst is afgespeeld of opgenomen. Door de film of foto met de markering aan te raken, kunt u het afspelen hervatten. ( verschijnt op de foto opgenomen op de geheugenkaart.) Films afspelen Uw camcorder begint de gekozen film af te spelen. Volumeregeling Vorige Stoppen Snel achteruitspoelen Volgende OPTION Snel vooruitspoelen Pauzeren/afspelen Opnemen/afspelen Opmerkingen De beelden kunt u mogelijk niet afspelen met andere apparatuur dan de camcorder. Tips Wanneer de geselecteerde film afgelopen is, wordt het INDEX-scherm opnieuw weergegeven. Raak / aan in de pauzestand om films vertraagd af te spelen. Door / herhaaldelijk aan te raken tijdens het afspelen, worden films ongeveer 5 keer ongeveer 10 keer ongeveer 30 keer ongeveer 60 keer sneller afgespeeld. U kunt VISUAL INDEX ook weergeven door (MENU) [Overige wrgvn.] [VISUAL INDEX] (bij de categorie [AFSPELEN]) aan te raken. Opnamedatum, -tijd en -conditie en de coördinaten (HDR-CX350VE/XR350VE) worden automatisch opgenomen. Deze informatie wordt niet weergegeven tijdens het opnemen maar kan tijdens het afspelen worden weergegeven door (MENU) [Overige wrgvn.] [AFSPEELINSTELL.] (bij de categorie [AFSPELEN]) [GEGEVENSCODE] een gewenste instelling aan te raken. Een beveiligde demonstratiefilm is standaard opgeslagen in de (HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE). NL 25