Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

43Attēls 21: Nozīmīgākie dabas resursi (SIA „Reģionālie projekti”)4.3. AIZSARGĀJAMĀS DABASTERITORIJAS UN OBJEKTINozīmīgākā aizsargājamā dabas teritorijaRopažu novadā - dabas liegums „LielieKangari”. Dabas liegums ietver osu grēdu –Lielos Kangarus, kā arī tiem pieguļošāsplatības – Kangaru ezeru, Lielkangaru purvuun pārmitros mežus tā malās. Lielie Kangari irLatvijas lielākā osu grēda, tā stiepjas 28 kmgarumā. Kopējā lieguma platība – 1972 ha.Dabas liegumā līdz šim konstatētas 24 retasun aizsargājamas augu sugas.Teritorija iekļauta īpaši aizsargājamo dabasteritoriju tīklā – Natura 2000. Dabas liegumatiešā tuvumā atrodas dolomīta ieguves karjeri– „Tūrkalne” un „Remīne” 36 .Ropažu novada teritorijā kopumā reģistrēti 9mikroliegumi un 23 dižkoki 37 .36 Dabas lieguma „Lielie Kangari” dabas aizsardzības plānsno 2007. gada līdz 2017. gadam37Dabas aizsardzības informatīvā sistēma, Dabasaizsardzības pārvalde

More magazines by this user
Similar magazines