TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 8

Partene avtaler lokalt den godtgjørelse som skal betales for

sikkerhetsøvelser m.v. som finner sted utenfor arbeidstiden.

Tilkomstteknikk

Personell som skal utføre inspeksjon/arbeid ved bruk av

tilkomstteknikk, må fremlegge dokumentasjon på bestått

kurs for denne type arbeid.

8.2 Arbeidstøy, verneutstyr, redningsdress

Arbeidsgiveren skal holde nødvendig verneutstyr og arbeidstøy,

jf. forskriftene. Verneutstyret og arbeidstøyet,

som er bedriftens eiendom, skal være i forsvarlig stand og

rengjort ved utlevering. Alt yttertøy skal under arbeid offshore

være oransjefarget og flammesikkert.

Rettighetshaver eller bedriften skal holde arbeidstakeren

med overlevingsdrakt under transport fra utreisebase til

innretning, under opphold på innretning, shuttling og under

transport fra innretning til utreisebase.

9. Velferdspermisjoner

Permisjon med lønn uten offshoretillegget (12 timer pr.

dag) skal gis ved dødsfall og begravelse i nærmeste familie,

akutt, alvorlig sykdom i hjemmet og ved innleggelse

på sykehus. Dessuten skal permisjon uten lønn gis på de

vilkår som arbeidsmiljøloven hjemler. Avtalens bestemmelser

legges til grunn. Ved utløpet av permisjonen kan

bedriften anvise arbeid i land for det timetall som gjenstår i

arbeidsperioden.

115

More magazines by this user
Similar magazines