TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 3

76

register. Kvartalspremien fastsettes på grunnlag av

antall ansatte ved utgangen av foregående kvartal.

Innkreving av og betaling av premie innebærer ikke i

seg selv at bedriften er omfattet av AFP-ordningen

dersom vilkårene for øvrig etter disse vedtekter ikke

er oppfylt. Innbetalt premie som ikke korresponderer

med deltakelse i AFP-ordningen refunderes uten renter.

b) En egenandel for hver bedrift knyttet til hver abeidstaker

som benytter seg av AFP-ordningen. Egenandelen

som fastsettes av partene skal utgjøre minst

10% av den enkeltes pensjon. Dersom arbeidstakeren

har fylt 59 år når vedkommende ansettes i medlemsbedriften,

skal arbeidsgiver ikke betale egenandel om

arbeidstakeren senere benytter seg av muligheten til

å ta ut AFP. Egenandelen dekkes i slike tilfeller av

fondet. Har arbeidstakeren på uttakstidspunktet for

AFP flere ansettelsesforhold som gir rett til AFP fra

LO/NHO-ordningene, skal egenandelen fordeles forholdsmessig

mellom arbeidsgiverne. Dersom det foretas

etteroppgjør i medhold av § 12, skal egenandelen

justeres tilsvarende om avviket anses vesentlig.

Ved fastsetting av premien etter første ledd, bokstav

a, skal det tas sikte på opplegg av pensjonsfond tilstrekkelig

til å dekke AFP-ordningens utgifter som er

aktuelle i femårsperioden etter et eventuelt opphør av

pensjonsavtalen, jf. § 30.

Etter at en bedrift, som har vært tilsluttet annen AFPordning,

tilsluttes denne AFP-ordning, skal arbeidsgiveren

i de første to år betale en egenandel som tilsvarer

differansen mellom full pensjon (inkl. AFP-

More magazines by this user
Similar magazines