TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 10

Protokoll

mellom NI og Fellesforbundet

i anledning de forbundsvise tilpasningsforhandlingene for

Teknologi- og dataoverenskomsten 2008-2010

Partene er enige om følgende:

Dersom sentrale tarifftillegg gis basert på overenskomstens gjennomsnittlige

lønn, og Teknologi- og dataoverenskomsten ligger

over dette gjennomsnitt på grunn av sin vertikale karakter, skal det

i de etterfølgende lokale forhandlingene vurderes om det likevel

skal gis slike tillegg ved regulering av de kollektive lønnssatsene

for operatører.

§ 3.1.1.1 Minstelønn

Satsene pr. 1.4.2008 økes med 6 %. Under henvisning til lang

praksis forutsetter partene at minstelønnssatsene ikke økes med et

eventuelt generelt tillegg ved årets oppgjør.

§ 6.1.7 (matpenger ved overtidsarbeid)

Matpenger heves til kr. 70,-

Offshorebilaget

Bilaget reguleres tilsvarende som for VO

Generelt tillegg

Partene er enige om at med de reguleringer som fremgår ovenfor

anses den forbundsvise potten på kr. 0,50 å være benyttet

149

More magazines by this user
Similar magazines