Views
5 months ago

qqq1

- вимушено

- вимушено незайняті, звільнились з різних причин з одного місця і не встигли зареєструватись на біржі праці; - хочуть працювати, мати доходи і зареєстровані на біржі праці, вимушено незайняті або безробітні. Основна проблема ринку праці - безробіття. Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (1992 р.), безробітними визнають працездатних громадян працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку (трудового доходу) через відсутність відповідної роботи, зареєстровані в державній службі зайнятості, шукають роботу й здатні приступити до праці. В Україні склалися помітні територіальні відмінності в рівнях зайнятості населення, що пояснюється регіональними особливостями умов відтворення суспільного продукту рівнем розвитку продуктивних сил, темпами роздержавлення та приватизації, становленням альтернативного сектору господарства, демографічною ситуацією, етноісторичними та культурними традиціями кожного регіону. Ці відмінності є визначальними при формуванні територіального ринку праці. Безробіття - складне економічне, соціальне і психологічне явище, що виникає і відображає економічні відносини стосовно вимушеної незайнятості працездатного населення. У сільському господарстві безробіття може мати різні причини і тому його поділяють на декілька видів. Фрикційне безробіття є динамічним, за якого безробітні шукають або чекають на отримання роботи в найближчий час. Воно також пов'язане з добровільним звільненням із низько-оплачуваної та малопродуктивної роботи і переходом на високо-оплачуванішу, сприяє руху працівників з одних галузей в інші. Фрикційне безробіття часто перетворюється на структурне. Структурне безробіття пов'язане зі структурними зрушеннями в економіці, закриттям застарілих підприємств і виробництв, скороченням випуску продукції у випадку переорієнтації виробництва, закриттям шкідливих підприємств. Структурне безробіття характерне тим, що працівники, котрі втратили роботу в одних секторах економіки, не можуть бути використані на тих робочих місцях, які пропонуються в інших. Воно є тривалим і має, зазвичай, хронічний характер. Отже, за структурного безробіття люди не можуть отримати роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання, а інколи й зміни місця проживання. Існує ще й циклічне безробіття. Циклічне безробіття постійно змінюється за масштабами і спричинене спадом виробництва. Цей тип безробіття пов'язаний з дефіцитом попиту, коли попит на товари і послуги зменшується і зайнятість скорочується. Найбільше від циклічного безробіття страждають молодь, жінки, люди похилого віку та некорінне населення. Такий тип безробіття після виходу економіки з кризи, коли обсяг виробництва нарощують, зменшується, оскільки зростає потреба в робочій силі для виробництва товарів і надання послуг. Рівень безробіття визначається як відсоткове відношення кількості безробітних до загальної суми робочої сили: Безробітними, згідно з чинним законодавством, не можуть бути визнані громадяни, котрі: - не досягли 16 років, за винятком тих, що працювали і скорочені з різних причин; - уперше шукають роботу, не мають професії і відмовились від професійної підготовки та від тимчасової роботи;

- відмовились від двох пропозицій відповідної роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, котрі шукають роботу; - мають право на пенсію. Вивільнення робітників може регулюватися чинниками, показаними на рис 11.2. Найсуттєвіші чинники, що впливають на рівень безробіття в Україні: - спад виробництва; - структурні зрушення у виробництві продукції; - приватизація та зміна форми власності; - кризова ситуація в кредитно-фінансовій, інвестиційній, зовнішньоекономічній сферах і сфері доходів. 26. Види безробіття. Види безробіття Природне безробіття є добровільним і фрикційним: 2. Вимушене: добровільне – виникає внаслідок того, що працівникине хочуть працювати за встановлену їм заробітну плату, але б стали до роботи коли вона була б вищою; фрикційне – пов’язане з постійним рухом населення з одного регіону в інший, зміною професій; очікуванням роботи. циклічне – вивільнення робочої сили викликане загальним спадом виробництва, тобто тією фазою економічного циклу, яка пов’язана з кризовими явищами в економіці, скороченням сукупного попиту, відповідним скороченням зайнятості та ростом безробіття; структурне – вивільнення робочої сили під впливом структурних зрушень в економіці, які змінюють попит на окремі професії та пропозицією робочої сили по ним; застійне – характеризується нерегулярною зайнятістю, деградацією робочої сили, падінням життєвого рівня громадян та призводить до руйнування навиків до праці; приховане – виникає, коли число працівників на виробничих ділянках перевищують об’єктивно необхідну величину; інституціональне – пов’язане з функціонуванням самих інститутів робочої сили та факторами, які впливають на його попит та пропозицію (неповна інформація про вакансії, завищений рівень допомоги по безробіттю, занижені податки на доходи та інше). 27. Цінові та нецінові чинники, що впливають на сукупний попит. Сукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. Сукупний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів: 1) видатків приватного сектора країни на споживання (С) та інвестиції (І);2) видатків держави на закупівлю

Banja Luka - FIMA Global Invest
Значение определения ортостатических реакций артериального ...
美林一週論「證」 港股成交回升,看好港交所
N 9, 2012 г. - Министерство социального развития Саратовской ...
Заселение Сибири и быт первых ее насельников
элеуметтану
יש רייטינג לתורה
សមាគមអាដហុក - Adhoc Cambodia
986accordo-audiovide.. - Grobel Audio - Dystrybutor sprzętu Hi-Fi
2 - FIMA Global Invest
Русский язык - МГГУ им. М.А.Шолохова
pdf + ocr - ??????? ??????????
Полярная звезда, книга 2.
Раздел 2. Заключенные-энергетики. Организация ...
Полярная звезда, книга 7.
Латино-Иерусалимское королевство
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÌÎËÎÊÀ - Министерство сельского хозяйства Российской ...
Тайны славянских богов
родина Александра Невского - Туристический Переславль
Начало самодержавия в