5. Integration på arbejdsmarkedet

byggerum.dk

5. Integration på arbejdsmarkedet

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ....................................................................................................................1

1. Indledning...............................................................................................................................5

1.1. Problemfelt og afgrænsning .............................................................................................6

1.2. Undersøgelsens formål.....................................................................................................9

2. Problemformulering .............................................................................................................11

2.1. Antagelser.......................................................................................................................11

2.2. Opgavens disposition .....................................................................................................12

3. Undersøgelsens metode ........................................................................................................15

3.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt................................................................................15

3.2. Forholdet mellem teori og metode .................................................................................17

3.3. Den kvalitative undersøgelse .........................................................................................18

3.3.1. Valg af informanter..................................................................................................19

3.3.2. Interviewene.............................................................................................................21

3.4. Analysemetode...............................................................................................................22

4. Solidaritet .............................................................................................................................25

4.1. Forskellige former for solidaritet ...................................................................................26

4.1.1. Solidaritetens moralske og handlingsmæssige dimension.......................................26

4.1.2. Solidaritet som værdifællesskab eller kampbegreb? ...............................................27

4.1.3. Solidarisk med hvem og hvorfor?............................................................................28

4.1.4. Den institutionaliserede solidaritet ..........................................................................31

4.1.5. Sammenfatning ........................................................................................................32

4.2. Solidariteten arbejdsmarkedet ...................................................................................32

4.2.1. Virksomhedernes ansvar og borgernes eget ansvar.................................................32

4.2.2. Virksomhedernes og medarbejdernes egne interesser .............................................34

4.2.3. Solidariteten forskellige virksomhedstyper ........................................................36

4.2.4. Medarbejderne rykker tættere ledelsen...............................................................38

4.2.5. Sammenfatning ........................................................................................................38

4.3. Fagforeningssolidariteten...............................................................................................39

4.4. Sammenfatning og operationalisering............................................................................41

5. Integration arbejdsmarkedet ............................................................................................45

5.1. Aktiveringsdiskursen......................................................................................................46

1

More magazines by this user
Similar magazines